Forskingsfartyget Aranda

Merentutkimuslaboratorio (Viikin kampus, EE-rakennus)
Adress: Agnes Sjöbergs gata 2, Agnes Sjöbergs gata 2,FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:


 • Autio Riitta, +358 50 520 3305, +358 295 251 079
  E-post: riitta.autio@syke.fi
  Enhetschef
  Ryhmäpäällikkö, mikrobiekologia, Itämeren talviekologia, rannikko-avomerivuorovaikutukset


 • Flinkman Juha, +358 295 251 115
  E-post: juha.flinkman@syke.fi
  Utvecklingschef
  Tutkimusalusten Aranda ja Muikku toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen: yhteistyökumppaneiden saaminen alusten mahdollisimman tiiviin ja kustannustehokkaan käytön varmistamiseksi, ja alusten toimintakyvyn, miehityksen ja instrumentoinnin kehittäminen siten, että alukset pystyvät mahdollisimman kattavasti toimimaan tutkimusinfrastruktuurina kaikenlaisessa merentutkimuksessa. Arandan tutkimusmatkojen johtaminen ja matkanjohtajien kouluttaminen; Biologinen oseanografia planktonnäytteenoton metodologian alalta; tutkimussukellus- ja muut vedenalaiset operaatiot; kansainvälinen konsultointi Ympäristö- ja Ulkoministeriön rahoittamissa projekteissa.
 • Granlund Mira, 
  E-post: mira.granlund@syke.fi
  Sjöanalytiker
 • Haukilehto Joonatan, +358 295 252 226
  E-post: joonatan.haukilehto@syke.fi
  Specialist
  Arandan meri- ja laivateknologia
 • Hyvärinen Susanna, +358 295 251 198
  E-post: susanna.hyvarinen@syke.fi
  Forskningsbiträde
  Biologiset ja kemialliset laboratoriomääritykset, kenttätyöt tutkimusaluksilla
 • Hänninen Panu, +358 295 251 203
  E-post: panu.hanninen@syke.fi
  Specialplanerare
  Tutkimusalusten talouden ja toiminnan suunnitteluun, operointiin ja hallinnointiin sekä toiminnan seurantaan liittyvät tehtävät (mm. talouden seuranta, tutkimuslupahallinto, tutkimusmatkojen koordinointi, vuosiohjelmien valmistelu, ylläpito ja päivitykset, matkanjohtajakoulutus, vierailujen koordinointi ja matkoille osallistuminen CTD-pääkäyttäjänä) ja merikeskuksen tutkimusaluksia koskeva laatujärjestelmätyö. Luottamustehtävänä on toimia JUKOn pääluottamusmiehenä ja siten edustaa JUKOon kuuluvia henkilöitä SYKEssä. Lisäksi osallistuminen yhteistyökomitean kokouksiin, ja lisäksi SYKEn JORYn kokouksiin, jossa on koko henkilöstön edustaja.
 • Järvenmäki Kirsi, +358 295 251 199
  E-post: kirsi.jarvenmaki@syke.fi
  Sjöanalytiker
  Biologiset ja kemialliset laboratoriomääritykset, kenttätyöt tutkimusaluksilla
 • Kinnunen Tanja, +358 295 251 282
  E-post: tanja.kinnunen@syke.fi
  Forskningsbiträde
  Työskentely tutkimusaluksilla: ravinneanalytiikkaa sekä kemiallista ja biologista näytteenottoa. Histo- ja biokemiaa: Lysosomal membraani stabiilisuus testit (LMS) sekä biomarkkerianalytiikkaa. Analyysijärjestelmien, analyysilaitteiden sekä laatujärjestelmän ylläpitoa sekä tutkimusmatkojen varustelua.
 • Lastumäki Ilkka, +358 295 251 351
  E-post: ilkka.lastumaki@syke.fi
  Sjöanalytiker
  Ravinne- ja hydrografiamääritykset, kenttätyöt tutkimusaluksilla, sukellustoiminta ja vedenalainen valokuvaus
 • Luhtanen Anne-Mari, +358 295 251 814
  E-post: anne-mari.luhtanen@syke.fi
  Forskare
  Merentutkimuslaboratorion toiminnan koordinointi ja ylläpito. Sinisen biotalouden EU hankkeiden hallinnointi ja toteutus. Merikeskuksen yritysyhteistyön kehittäminen.
 • Mattsson Riikka, +358 295 251 016
  E-post: riikka.mattsson@syke.fi
  Forskare
 • Riikonen Jere, +358 295 251 560
  E-post: jere.riikonen@syke.fi
  Sjöanalytiker
  Merikemiallinen analytiikka ja näytteenotto, raskasmetallianalytiikka ja hydrogratia, laadunvarmistus, kenttätyöt tutkimusaluksilla
 • Varmanen Pia, +358 295 251 728
  E-post: pia.varmanen@syke.fi
  Sjöanalytiker
  Ravinne- ja hydrografiamääritykset, kenttätyöt tutkimusaluksilla.

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons