Havsföroreningen

Merentutkimuslaboratorio (Viikin kampus, EE-rakennus)
Adress: Agnes Sjöbergs gata 2, Agnes Sjöbergs gata 2,FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Helsinki/Kaaritalo
Adress: Mustialankatu 3, Mustialankatu 3,FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:


 • Lehtonen Kari, +358 295 251 359
  E-post: kari.lehtonen
  Enhetschef
  Ryhmäpäällikkö, haitallisten aineiden ja muiden ympäristömuutosten biologisten vaikutuksien tutkimus, meriekosysteemin terveyteen liittyvät tutkimushankkeet, kansainväliset tutkimustehtävät


 • Ahvo Aino, 
  E-post: aino.ahvo
  Forskare
 • Elovaara Samu, 
  E-post: samu.elovaara
  Forskare
 • Eronen-Rasimus Eeva, +358 46 922 1008, +358 295 251 833
  E-post: eeva.eronen-rasimus
  Forskare

 • Jörgensen Kirsten, +358 295 251 245
  E-post: kirsten.jorgensen
  Ledande forskare
  Ekosysteemiterveys ja haitalliset aineet, bioremediaatio, öljyn biohajoaminen, sedimentin kemiallis-biologisten prosessien tutkimus, Fe/Mn saostumat
 • Kaartokallio Hermanni, +358 295 251 247
  E-post: hermanni.kaartokallio
  Specialforskare
  Itämeren mikrobiekologia, merijään ekologia, arktisten merialueiden asiantuntijatehtävät
 • Kankaanpää Harri, +358 295 251 258
  E-post: harri.kankaanpaa
  Specialforskare
  Orgaaninen kemia, kemialliset in-situ -menetelmät, rikkivetyilmiöt, pohjaympäristöjen ja sedimenttien tutkimus ml. tutkimuskaikuluotaus ja gammaspektrometria, levämyrkky- ja öljypitoisuuksien seuranta ja tutkimus, öljypäästölausunnot
 • Lastumäki Anu, +358 295 251 352
  E-post: anu.lastumaki
  Expert
  •Haitallisten aineiden biologiset vaikutukset meriekosysteemissä •Kansainvälisten tutkimushankkeiden suunnittelu ja koordinointi: kenttätyöt tutkimusaluksilla, laboratorioanalyysit, tutkimustulosten tarkastelu ja raportointi •Merenhoitosuunnitelmaan sisältyvän biomarkkerianalytiikan kehittäminen. •Laitoksen tutkimussukellustehtävät ja vedenalainen valokuvaus.
 • Lukkari Kaarina, +358 295 251 393
  E-post: kaarina.lukkari
  Specialforskare
  Merikemia, merisedimentin biogeokemialliset prosessit ja ravinteiden, erityisesti fosforin, kierto
 • Reunamo Anna, +358 295 251 557
  E-post: anna.reunamo
  Specialforskare
  Itämeren öljynhajottajabakteerit
 • Rytkönen Jorma, +358 295 251 583
  E-post: jorma.rytkonen
  Utvecklingschef
  Öljyntorjuntaharjoitukset, öljyntorjunnan kehitys- ja tutkimustyö, meriturvallisuusasiat, kansainvälinen yhteistyö (erityisesti Venäjä). Projektit: SWERA, PREDICT, WINOIL, MIMIC, BRISK
 • Santasalo Markus, +358 50 305 9420, +358 295 251 888
  E-post: markus.santasalo
  Inspektör
 • Tonteri Ossi, 
  E-post: ossi.tonteri
  Forskare
 • Turja Raisa, +358 295 251 710
  E-post: raisa.turja
  Forskare, doktorsgrad
  Haitallisten aineiden kertyminen sekä biologiset vaikutukset merieliöissä, CHEMSEA-hankkeen vastuuhenkilö.

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons