Sustainable Use of the Marine Areas

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:


 • Virtanen Elina, +358 503 853 290, +358 295 251 055
  E-mail: elina.a.virtanen
  Head of Unit
  Meriluonnon suojelua ja kestävää käyttöä koskevat kansainväliset tutkimushankkeet ja niiden koordinaatio. Vedenalaista monimuotoisuutta kuvaavien spatiaalisten mallien kansallinen ja kansainvälinen kehitys ja kehitystyön koordinointi. VELMU-ohjelman mallinnus ja karttatuotanto. - Kansainvälisen vedenalaisen habitaattitietokannan kehitys (EMODnet). Spatiaaliset priorisointimenetelmät meriluonnonsuojelussa ja merialuesuunnittelussa. Kansallista merialuesuunnittelua tukevat työt. Kehitysyhteistyöhankkeet: merialuesuunnittelun kapasiteetin rakentaminen ja paikkatietokoulutus


 • Karvinen Ville, +358 295 251 263
  E-mail: ville.karvinen
  Researcher
 • Kiviluoto Suvi, +358 50 338 4679, +358 29 525 1624
  E-mail: suvi.kiviluoto
  Researcher
 • Kostamo Kirsi, +358 295 251 315
  E-mail: kirsi.kostamo
  Leading Researcher
  Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman ja EU LIFE+ FINMARINET-hankkeen koordinaatio; Itämeren rantavyöhykkeen ja pohjan eliöyhteisöjen tutkimus- ja seurantamenetelmien kehittäminen; kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö
 • Kuismanen Lauri, +358 295 252 125
  E-mail: lauri.kuismanen
  Researcher
 • Moilanen Atte, 
  E-mail: atte.moilanen
  Visiting scientist, Professor
 • Nurmi Marco, +358 295 251 465
  E-mail: marco.nurmi
  Research Assistant
  Paikkatietoaineistojen kokoaminen ja siirtäminen kartalle
 • Piepponen Hanna, +358 40 182 3334
  E-mail: hanna.piepponen
  Researcher
  VELMUn mallinnus, kaukokartoitus ja karttatuotanto –osaprojektin vetäjä, meriluonnon kaukokartoitusmenetelmien kehitys, merikeskuksen paikkatietotuki
 • Varjopuro Riku, +358 295 251 725
  E-mail: riku.varjopuro
  Senior Researcher
  Vuorovaikutteiset menetelmät. Luonnonvarojen suojelun ja käytön politiikat ja käytännöt. Merten suojelun politiikat ja merialuesuunnittelu. Kalastuksen ja vesiviljelyn ympäristönäkökohdat.
 • Vesikko Ljudmila, +358 295 251 737
  E-mail: ljudmila.vesikko
  Senior Coordinator
  Suomenlahti -vuosi 2014 -hanke, Suomenlahden suojelun kolmikantayhteistyö, Luoteis-Venäjän luonnonsuojeluhankkeet, suomalais-venäläinen rajavesikomissio.
 • Viitasalo Markku, +358 295 251 742
  E-mail: markku.viitasalo
  Research Professor
  Tiiminvetäjä, VELMU-koordinaatio, biodiversiteetti, ilmastonmuutos, kansalliset ja kansainväliset asiantuntijatehtävät
 • Viljanmaa Wilma, +358 40 704 5191, +358 29 525 1743
  E-mail: wilma.viljanmaa
  Senior Coordinator
  VELMU-koordinaatio, kansallinen ja kansainvälinen hankeyhteistyö

© Copyright Environmental Administration |  Feedback