Havsvård

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Merentutkimuslaboratorio (Viikin kampus, EE-rakennus)
Adress: Agnes Sjöbergs gata 2, Agnes Sjöbergs gata 2,FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:


 • Fleming Vivi, +358 295 251 879
  E-post: vivi.fleming
  Enhetschef
  Itämeren rehevöitymis- ja pitkäaikaismuutosten tutkimus. Itämeren suojeluun liittyvien sovellusten ja työkalujen tuottaminen. Meristrategiadirektiivin ja HELCOM Itämeren toimintasuunnitelman toimeenpanoa tukevat kansainväliset hankkeet.


 • Bruun Jan-Erik, +358 295 251 090
  E-post: jan-erik.bruun
  Forskare
  Merenhoidon suunnittelu ja raportointi, audiovisuaalisen meriaineiston tuottaminen ja ylläpito, CTD-pääkäyttäjän tehtävät tutkimusmatkoilla.
 • Hoikkala Laura, 
  E-post: laura.hoikkala
  Forskare
 • Kallio Kari, +358 400 148 529
  E-post: kari.y.kallio
  Specialforskare
  Meri- ja sisävesiseurantojen kehittäminen, erityisesti liittyen kaukokartoitusmenetelmiin ja automaattiasemamittauksiin.
 • Kauppila Pirkko, +358 295 251 269
  E-post: pirkko.kauppila
  Specialforskare
  Rannikkovesien rehevöitymistutkimus, vedenlaatu- ja kasviplanktonseuranta, Itämeriyhteistyö (mm. Helcom, EU, EEA
 • Knuuttila Seppo, +358 295 251 286
  E-post: seppo.knuuttila
  Specialforskare
  Itämeren kuormitusarviot ja rannikkovesien tilan seuranta, lähialueyhteistyö etenkin Pietarin alueen kuormituksen ja -tulosten laadun kehittämisessä, Suomenlahden lintukuolemien tutkimus
 • Korpinen Samuli, +358 40 661 8977, +358 29 525 1811
  E-post: samuli.korpinen
  Forskningschef
  Merenhoidon suunnittelun asiantuntijatyön koordinointi. Merenpohjan tilan ja seurantamenetelmien hankekoordinointi.
 • Kotilainen Pekka, +358 295 251 317
  E-post: pekka.kotilainen
  Äldre forskare
  Itämereen maalta tulevan ravinne- ja raskasmetallikuormitustietokannan ylläpito ja kehittäminen, radiokatiivisten aineiden seuranta Itämeressä -tietokannan ylläpito ja kehittäminen
 • Laamanen Leena, 
  E-post: leena.laamanen
  Forskare
 • Lai Tin-Yu, +358 295 252 167
  E-post: tin-yu.lai
  Forskare
 • Nygård Henrik, +358 295 251 469
  E-post: henrik.nygard
  Specialforskare
  Pohjaeliöstön seurannan koordinointi, seurantamenetelmien ja analytiikan kehitystyö, indikaattorikehitystyö MARMONI-hankkeessa, meristrategiadirektiivin toimeenpanon tuki
 • Näkki Pinja, 
  E-post: pinja.nakki
  Forskare
 • Oljemark Kaius, +358 295 251 023
  E-post: kaius.oljemark
  Forskare
 • Rantajärvi Eija, +358 295 251 542
  E-post: eija.rantajarvi
  Expert
  Merikeskuksen ulkoisen viestinnän kehittäminen 1. Meren tilan ajankohtaisjulkaisun vetovastuu: ideointi, kehitys, koordinointi, toimitus 2. Tutkimustiedon monipuolinen yleistajuistaminen: websivut, opetusmateriaalit, julisteet, esitteet, erillisjulkaisut
 • Rissanen Jouko, +358 295 251 566
  E-post: jouko.rissanen
  Projektchef
  Merikeskuksen tietojärjestelmien integrointi ja kehittäminen, pintavesien tilan tietojärjestelmät ja näytteenoton standardisointi
 • Räike Antti, +358 295 251 586
  E-post: antti.raike
  Äldre forskare
  Jokien ainevirtaamat, Itämeren kuormitus, rannikon hajakuormitusseuranta
 • Saikkonen Liisa, +358 295 251 936
  E-post: liisa.saikkonen
  Forskare
 • Sainio Erika, 
  E-post: erika.sainio
  Forskare
 • Setälä Outi, +358 295 251 635
  E-post: outi.setala
  Ledande forskare
  Merenhoitoon, meren roskaantumisen seurantaan ja roskaantumiseen liittyvä tutkimus, kansalaishavainnoinnin kehittämistyö ja vieraslajityöt.
 • Suikkanen Sanna, +358 295 251 660
  E-post: sanna.suikkanen
  specialforskare
  Kasviplanktonekologian, haitallisten leväkukintojen ja planktonyhteisön pitkäaikaismuutosten tutkimus. Meren makroroskien seurannan koordinointi.
 • Talvitie Julia, +358 29 525 1328
  E-post: julia.talvitie
  Forskare
 • Tirroniemi Jyri, 
  E-post: jyri.tirroniemi
  Forskare

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons