Merenhoidon suunnitelu

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:

Merentutkimuslaboratorio (Viikin kampus, EE-rakennus)
Osoite: Agnes Sjöbergin katu 2, Agnes Sjöbergin katu 2, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:


 • Fleming Vivi, +358 295 251 879
  Sähköposti: vivi.fleming@syke.fi
  Ryhmäpäällikkö
  Itämeren rehevöitymis- ja pitkäaikaismuutosten tutkimus. Itämeren suojeluun liittyvien sovellusten ja työkalujen tuottaminen. Meristrategiadirektiivin ja HELCOM Itämeren toimintasuunnitelman toimeenpanoa tukevat kansainväliset hankkeet.


 • Hoikkala Laura, 
  Sähköposti: laura.hoikkala@syke.fi
  Tutkija
 • Knuuttila Seppo, +358 295 251 286
  Sähköposti: seppo.knuuttila@syke.fi
  Erikoistutkija
  Itämeren kuormitusarviot ja rannikkovesien tilan seuranta, lähialueyhteistyö etenkin Pietarin alueen kuormituksen ja -tulosten laadun kehittämisessä, Suomenlahden lintukuolemien tutkimus
 • Korpinen Samuli, +358 40 661 8977, +358 29 525 1811
  Sähköposti: samuli.korpinen@syke.fi
  Tutkimuspäällikkö
  Merenhoidon suunnittelun asiantuntijatyön koordinointi. Merenpohjan tilan ja seurantamenetelmien hankekoordinointi.
 • Kotilainen Pekka, +358 295 251 317
  Sähköposti: pekka.kotilainen@syke.fi
  Vanhempi tutkija
  Itämereen maalta tulevan ravinne- ja raskasmetallikuormitustietokannan ylläpito ja kehittäminen, radiokatiivisten aineiden seuranta Itämeressä -tietokannan ylläpito ja kehittäminen
 • Lai Tin-Yu, +358 295 252 167
  Sähköposti: tin-yu.lai@syke.fi
  Tutkija
 • Nygård Henrik, +358 295 251 469
  Sähköposti: henrik.nygard@syke.fi
  Erikoistutkija
  Pohjaeliöstön seurannan koordinointi, seurantamenetelmien ja analytiikan kehitystyö, indikaattorikehitystyö MARMONI-hankkeessa, meristrategiadirektiivin toimeenpanon tuki
 • Näkki Pinja, 
  Sähköposti: pinja.nakki@syke.fi
  Tutkija
 • Outinen Okko, 
  Sähköposti: okko.outinen@syke.fi
  Tutkija
  Itämeren melu-, vieraslaji- ja pohjaeläinseuranta.
 • Rantajärvi Eija, +358 295 251 542
  Sähköposti: eija.rantajarvi@syke.fi
  Suunnittelija
  Merikeskuksen ulkoisen viestinnän kehittäminen 1. Meren tilan ajankohtaisjulkaisun vetovastuu: ideointi, kehitys, koordinointi, toimitus 2. Tutkimustiedon monipuolinen yleistajuistaminen: websivut, opetusmateriaalit, julisteet, esitteet, erillisjulkaisut
 • Rissanen Jouko, +358 295 251 566
  Sähköposti: jouko.rissanen@syke.fi
  Projektipäällikkö
  Merikeskuksen tietojärjestelmien integrointi ja kehittäminen, pintavesien tilan tietojärjestelmät ja näytteenoton standardisointi
 • Räike Antti, +358 295 251 586
  Sähköposti: antti.raike@syke.fi
  Vanhempi tutkija
  Jokien ainevirtaamat, Itämeren kuormitus, rannikon hajakuormitusseuranta
 • Sainio Erika, 
  Sähköposti: erika.sainio@syke.fi
  Tutkija
 • Setälä Outi, +358 295 251 635
  Sähköposti: outi.setala@syke.fi
  Johtava tutkija
  Merenhoitoon, meren roskaantumisen seurantaan ja roskaantumiseen liittyvä tutkimus, kansalaishavainnoinnin kehittämistyö ja vieraslajityöt.
 • Suikkanen Sanna, +358 295 251 660
  Sähköposti: sanna.suikkanen@syke.fi
  Erikoistutkija
  Kasviplanktonekologian, haitallisten leväkukintojen ja planktonyhteisön pitkäaikaismuutosten tutkimus. Meren makroroskien seurannan koordinointi.
 • Talvitie Julia, +358 29 525 1328
  Sähköposti: julia.talvitie@syke.fi
  Tutkija
 • Tikkanen Tommi, +358 29 525 1214
  Sähköposti: tommi.tikkanen@syke.fi
  Tutkija
 • Tirroniemi Jyri, +358 46 921 3838, +358 295 252 156
  Sähköposti: jyri.tirroniemi@syke.fi
  Tutkija

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta