Ekosysteemien toiminta

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:


 • Mattsson Tuija, +358 295 251 418
  Sähköposti: tuija.mattsson
  Ryhmäpäällikkö
  Huuhtoutuminen boreaalisilta valuma-alueilta, metsätalouden vesistökuormitus


 • Akujärvi Anu, +358 295 251 061
  Sähköposti: anu.akujarvi
  Tutkija
  Yassoo07-maaperän hiilimallin kehitystyö, maaekosysteemien hiilitaseiden ja ekosysteemipalveluiden laskenta.
 • Cano-Bernal Jose, 
  Sähköposti: jose.cano-bernal
  Tutkija
 • Forsius Martin, +358 295 251 118
  Sähköposti: martin.forsius
  Tutkimusprofessori
  Keskuksen tutkimustoiminnan kehittäminen. Hankkeiden johtaminen: Ilmastonmuutoksen ja laskeuman ekosysteemivaikutukset, ekosysteemipalvelujen arviointi ja mallintaminen. Keskuksen johtajan sijainen.
 • Heiskanen Marko, +358 29 525 2040
  Sähköposti: marko.heiskanen
  Tutkija
 • Holmberg Maria, +358 295 251 181
  Sähköposti: maria.holmberg
  Erikoistutkija
  Metsäisten alueiden hiili- ja typpitaseet, riippuvuus ilmastonmuutoksesta ja ilman epäpuhtauksista
 • Pekkonen Minna, +358 29 525 1779
  Sähköposti: minna.pekkonen
  Suunnittelija
  Tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu, painopisteenä yritysyhteistyöhankkeet. Biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin liittyvä viestintä. Sidosryhmäyhteistyö. Ekosysteemihotelli hankkeen koordinointi.
 • Rankinen Katri, +358 295 251 540
  Sähköposti: katri.rankinen
  Erikoistutkija
  valuma-aluemallien soveltaminen ja kehittäminen, ravinteiden huuhtoutumismallit, ravinnetaseiden laskeminen maatalousmaassa
 • Sallantaus Tapani, +358 295 251 604
  Sähköposti: tapani.sallantaus
  Vanhempi tutkija
  Soiden ennallistamisen ja soidensuojelun sekä uhanalaisiin sammaliin liittyvät asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
 • Vuorenmaa Jussi, +358 295 251 753
  Sähköposti: jussi.vuorenmaa
  Erikoistutkija
  Ilmansaasteiden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten seuranta pintavesissä, laskeuman laadun seuranta, Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkoston (FinLTSER/LifeWatch-tutkimusinfrastruktuuri) koordinointiin liittyvät tehtävät.

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta