Förvaltning och utvärdering av vatten

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Oulu
Adress: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Uleåborg, PB 413 Uleåborg universitet
Fax:


 • Marttunen Mika, +358 295 251 411
  E-post: mika.marttunen@syke.fi
  Enhetschef
  säännöstelyn kehittäminen, vesipolitiikan puitedirektiivi, osallistuva suunnittelu, päätösanalyysi


 • Aaltonen Juha, +358 400 148 567
  E-post: juha.aaltonen@syke.fi
  Planeringsingenjör
  tulvakartoitus, vesivarahankkeiden suunnittelumallit, taajamatulvat, virtausmallit
 • Begum Khaleda, +358 295 251 110
  E-post: khaleda.begum@syke.fi
  Forskare
  Maanparannusaineiden vaikutusten seurantadatan tilastolliset tarkastelut ja raportointi.
 • Belinskij Antti, +358 503 252 563, +358 295 251 088
  E-post: antti.belinskij@syke.fi
  Forskningsprofessor
 • Dahlberg Niklas, +358 50 593 7987, +358 295 252 055
  E-post: niklas.dahlberg@syke.fi
  Planeringsingenjör
  Tulvariskien hallinnan suunnittelun asiantuntija- ja palvelutehtävät
 • Ekholm Petri, +358 295 251 102
  E-post: petri.ekholm@syke.fi
  Specialforskare
  Ravinteiden kulkeutuminen ja vesistövaikutukset. Maatalouden ravinnekuormitus ja sen vähentäminen.
 • Hiironen Ronja, +358 295 251 103
  E-post: ronja.hiironen@syke.fi
  Praktikant, högskolestuderande
  Kirjallisuuskatsaukset liittyen valuma-aluelähtöiseen vesitalouden hallintaan ja maataloustoimenpiteiden ilmastovaikutuksiin.
 • Huokuna Mikko, +358 295 251 189
  E-post: mikko.huokuna@syke.fi
  Överingenjör
  tulvariskien hallinta, tulvakartoitukset, jokien jääongelmat
 • Lehtoranta Virpi, +358 295 251 361
  E-post: virpi.lehtoranta@syke.fi
  Planeringsingenjör
  vesistöjen kunnostus ja hoito, kustannus-hyötyanalyysi
 • Lepistö Ahti, +358 295 251 367
  E-post: ahti.lepisto@syke.fi
  Specialforskare
  Hajakuormituksen arviointijärjestelmät, integroidut valuma-aluemallit, automaattinen mittaustekniikka, EU-hankkeet, tutkimushankkeiden johto- ja koordinointitehtävät. SYKEn toimitusneuvoston jäsen (vesistö ja vesivarat).
 • Mustajoki Jyri, 
  E-post: jyri.mustajoki@syke.fi
  Specialforskare
  Monitavoitearvioinnin vuorovaikutteinen soveltaminen mm. vesien hoitoon, ekosysteemipalveluihin ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyvissä hankkeissa.
 • Sane Mikko, +358 295 251 617
  E-post: mikko.sane@syke.fi
  Planeringsingenjör
  tulvakartoitus, tulvatietojärjestelmä
 • Snellman Roy, +358 50 433 1252, +358 295 251 204
  E-post: roy.snellman@syke.fi
  Planeringsingenjör
  Tulva- ja kuivuusriskien hallinnan asiantuntijapalvelut ja kehittämistehtävät.
 • Todorovic Sara, +358 50 326 2757, +358 295 252 188
  E-post: sara.todorovic@syke.fi
  Forskare
  Tulvariskien hallintaan, vaikutusarviointeihin ja maatalouden kestävään vesienhallintaan liittyvät paikkatietoanalyysit
 • Turunen Ville, +358 295 251 061
  E-post: ville.turunen@syke.fi
  Planerare
  Tulvariskien hallinnan tehtävät, paikkatietotarkastelut ja avustavat tehtävät vesikeskuksen T&K-hankkeissa sekä asiantuntijapalvelut ELY-keskuksille.
 • Valkama Pasi, +358 295 252 218
  E-post: pasi.valkama@syke.fi
  Specialforskare
  ValumaVesi ja Samassa Vedessä hankkeiden tutkimustyö.
 • Väisänen Sari, +358 295 251 760
  E-post: sari.vaisanen@syke.fi
  Forskare
  Hajakuormitukseen ja sen vähentämiseen liittyvä tutkimus
 • Västilä Kaisa, +358 29 525 2143
  E-post: kaisa.vastila@syke.fi
  Specialforskare

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons