Water Management and Governance

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Oulu
Address: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Oulu, P.O.Box 413 University of Oulu
Fax:


 • Marttunen Mika, +358 295 251 411
  E-mail: mika.marttunen
  Head of Unit
  säännöstelyn kehittäminen, vesipolitiikan puitedirektiivi, osallistuva suunnittelu, päätösanalyysi


 • Aaltonen Juha, +358 400 148 567
  E-mail: juha.aaltonen
  Development Engineer
  tulvakartoitus, vesivarahankkeiden suunnittelumallit, taajamatulvat, virtausmallit
 • Belinskij Antti, +358 503 252 563, +358 295 251 088
  E-mail: antti.belinskij
  Research Professor
 • Dahlberg Niklas, +358 50 593 7987, +358 295 252 055
  E-mail: niklas.dahlberg
  Development Engineer
  Tulvariskien hallinnan suunnittelun asiantuntija- ja palvelutehtävät
 • Ekholm Petri, +358 295 251 102
  E-mail: petri.ekholm
  Senior Research Scientist
  Ravinteiden kulkeutuminen ja vesistövaikutukset. Maatalouden ravinnekuormitus ja sen vähentäminen.
 • Hjerppe Turo, +358 295 251 176
  E-mail: turo.hjerppe
  Researcher
  Vesienhoitoa tukevien päätösmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen
 • Huokuna Mikko, +358 295 251 189
  E-mail: mikko.huokuna
  Senior Engineer
  tulvariskien hallinta, tulvakartoitukset, jokien jääongelmat
 • Kinnunen Oona, +358 29 525 2183
  E-mail: oona.kinnunen
  Trainee, University student
  Maatalouden kestävä vesienhallinta hankkeeseen liittyvä kirjallisuuskatsaus ja avustavat tehtävät muissa VHA-ryhmän hankkeissa
 • Kohtala Kari, +358 29 525 2166
  E-mail: ext.kari.kohtala
  Coordinator
 • Lehtoranta Virpi, +358 295 251 361
  E-mail: virpi.lehtoranta
  Development Engineer
  vesistöjen kunnostus ja hoito, kustannus-hyötyanalyysi
 • Lepistö Ahti, +358 295 251 367
  E-mail: ahti.lepisto
  Senior Research Scientist
  Hajakuormituksen arviointijärjestelmät, integroidut valuma-aluemallit, automaattinen mittaustekniikka, EU-hankkeet, tutkimushankkeiden johto- ja koordinointitehtävät. SYKEn toimitusneuvoston jäsen (vesistö ja vesivarat).
 • Mustajoki Jyri, 
  E-mail: jyri.mustajoki
  Senior Research Scientist
  Monitavoitearvioinnin vuorovaikutteinen soveltaminen mm. vesien hoitoon, ekosysteemipalveluihin ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyvissä hankkeissa.
 • Parjanne Antti, +358 295 251 494
  E-mail: antti.parjanne
  Development Engineer
  Tulvadirektiivin toimeenpanon edistämiseen ja tulvariskien arvioinnin kehittämiseen liittyvät tehtävät.
 • Sane Mikko, +358 295 251 617
  E-mail: mikko.sane
  Development Engineer
  tulvakartoitus, tulvatietojärjestelmä
 • Todorovic Sara, +358 295 252 188
  E-mail: sara.todorovic
  Trainee, University student
  Tulvariskien hallintaan, vaikutusarviointeihin ja maatalouden kestävään vesienhallintaan liittyvät paikkatietoanalyysit
 • Väisänen Sari, +358 295 251 760
  E-mail: sari.vaisanen
  Researcher
  Hajakuormitukseen ja sen vähentämiseen liittyvä tutkimus
 • Västilä Kaisa, +358 29 525 2143
  E-mail: kaisa.vastila
  Senior Research Scientist

© Copyright Environmental Administration |  Feedback