Vesien kunnostus

Oulu
Osoite: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu, PL 413 Oulun yliopisto
Faksi:

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:

Jyväskylä
Osoite: Survontie 9 A, Survontie 9 A,40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Faksi:


 • Karjalainen Satu, +358 40 751 0073, +358 295 251 262
  Sähköposti: satu.maaria.karjalainen@syke.fi
  Ryhmäpäällikkö
  piileväseurannat, piileväluokittelu, biologisten seurantamenetelmien kehittäminen, vesienpuhdistuskosteikkojen toiminta


 • Annala Mari, +358 50 591 5703, +358 295 251 797
  Sähköposti: mari.annala@syke.fi
  Tutkija
  Akvaattinen ekologia, metsätalouden vesistövaikutuksiin liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät, valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tehtävät, kuntien kiertotalous- ja vähähiilisyyshankkeet
 • Härkönen Laura, +358 504 755 004, +358 295 251 009
  Sähköposti: laura.harkonen@syke.fi
  Erikoistutkija
  Järvien kunnostukseen, vesienhoitoon ja valtakunnalliseen vesistökunnostusverkostoon liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät.
 • Karjalainen Sanna, +358 295 251 148
  Sähköposti: sanna.karjalainen@syke.fi
  Tutkija
  Hankkeiden paikkatieto- ja viestinnällisiä tehtäviä, koulutusten ja tilaisuuksien järjestämis- sekä maastotyötehtäviä.
 • Karttunen Krister, +358 44 277 6489, +358 29 525 1830
  Sähköposti: krister.karttunen@syke.fi
  Tutkija
  Vesipolitiikkadirektiivin toimeenpanoon ja vesien kunnostukseen liittyvät asiantuntijatehtävät sekä vesiekologinen tutkimus.
 • Koljonen Saija, +358 40 182 3340, +358 295 251 791
  Sähköposti: saija.koljonen@syke.fi
  Erikoistutkija
  Suunnitella, johtaa ja toteuttaa vesistöjen kunnostukseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita erityisesti virtavesissä.
 • Kuoppala Minna, +358 295 251 143
  Sähköposti: minna.kuoppala@syke.fi
  Tutkija
  Makrofyyttiseurannat, makrofyyttiluokittelu, paikkatietomenetelmät
 • Laamanen Tiina, +358 295 251 795
  Sähköposti: tiina.laamanen@syke.fi
  Tutkija
  Vesien tilaan ja kunnostukseen liittyvien tutkimushankkeiden suunnittelu,toteutus ja koordinointi. Vesibiologisten aineistojen analysointi molekyylibiologian ja bioinformatiikan menetelmillä ja menetelmien kehittäminen. Kaivosvesien puhdistukseen mikrobien avulla liittyvä erikoistuminen ja tehtävät.
 • Lehtinen Anne, +358 295 252 273
  Sähköposti: anne.lehtinen@syke.fi
  Korkeakouluharjoittelija
  Maastotyö, aineistojen käsittely ja tulosten raportointi hankkeissa.
 • Mykrä Heikki, +358 40 779 6663, +358 295 251 436
  Sähköposti: heikki.mykra@syke.fi
  Erikoistutkija
  Akvaattinen ekologia, sisävesien ekologisen tilan arviointi, tilanarvioinnin menetelmien tutkimus ja kehittäminen
 • Räsänen Satu, +358 295 252 217
  Sähköposti: satu.rasanen@syke.fi
  Suunnittelija
  Viestintätehtäviä eri projekteissa.
 • Snåre Henna, +358 295 252 221
  Sähköposti: henna.snare@syke.fi
  Tutkija
  Väitöskirjan laatiminen virtavesien bioversiteetistä.
 • Tolonen Kimmo, +358 50 535 4748, +358 295 251 037
  Sähköposti: kimmo.t.tolonen@syke.fi
  Tutkija
  Biologiseen seurantaan perehtyneen tutkijan tehtävät kaivosten velvoitetarkkailun kehittämisselvityksessä ja vesien hydromorfologisen seurannan kehittämisessä sekä Freshabit hankkeessa.
 • Turunen Jarno, +358 504 385 829, +358 295 251 229
  Sähköposti: jarno.turunen@syke.fi
  Erikoistutkija
  Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tutkimus- ja kehityshankkeet. Ekologisen ja hydromorfologisen tilan arviointi ja kunnostus keinotekoisissa ja voimakkaasti muutetuissa vesimuodostumissa.
 • Uusheimo Sari, +358 50 345 6272, +358 295 251 096
  Sähköposti: sari.uusheimo@syke.fi
  Tutkija
  Tehtäviä vesistökunnostuksessa ja sen projekteissa.
 • Vilmi Annika, +358 50 597 3540, +358 295 251 818
  Sähköposti: annika.vilmi@syke.fi
  Tutkija
  Vesieliöihin ja vesistöjen limnologiaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden valmistelu ja toteutus. Seurannan, spatiaalisen mallinnuksen ja vesien tilan kehitystä koskevien tieteellisten julkaisujen ja raporttien kirjoittaminen. Piilevien seurantajärjestelmien kehittämiseen osallistuminen ja asiantuntijana toimiminen tutkimusalaan liittyvissä työryhmissä. Biologisen vertailulaboratoriotoiminnan kehittäminen ja laadunvarmistukseen liittyvät työt piilevien osalta.”
 • Visuri Mirkka, +358 50 597 8636, +358 295 251 024
  Sähköposti: mirkka.visuri@syke.fi
  Tutkija
  Turvetuotannon ja happamien sulfaattimaiden vesiensuojelun kehittämiseen liittyvien projektien tutkijan ja projektipäällikön tehtävät.
 • Vuorio Kristiina, +358 295 251 757
  Sähköposti: kristiina.vuorio@syke.fi
  Erikoistutkija
  Kasviplanktontutkimus

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta