Vesien kunnostus

Oulu
Osoite: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu, PL 413 Oulun yliopisto
Faksi:

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:

Jyväskylä
Osoite: Survontie 9 A, Survontie 9 A,40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Faksi:

Oulu
Osoite: Linnanmaa K5, Linnanmaa K5,90570 Oulu, PL 413 Oulun yliopisto
Faksi:


 • Hellsten Seppo, +358 295 251 165
  Sähköposti: seppo.hellsten
  Ryhmäpäällikkö
  Sisävesien seurannan kehittäminen, vesikasvillisuustutkimukset, kansainväliset hankkeet, voimakkaasti muutetut vesistöt


 • Alahuhta Janne, +358 295 251 062
  Sähköposti: janne.alahuhta
  ulkopuolinen tutkija
  Vesikasvitutkimus, globaalimuutos ja järvien biodiversiteetti
 • Hadzic Mirkka, +358 40 158 0194, +358 295 251 829
  Sähköposti: mirkka.hadzic
  Tutkija
  Turvetuotannon ja happamien sulfaattimaiden vesiensuojelun kehittämiseen liittyvien projektien tutkijan ja projektipäällikön tehtävät.
 • Heikkinen Kaisa, +358 295 251 154
  Sähköposti: kaisa.heikkinen
  Erikoistutkija
  Vesien ja vesistöalueiden hoitoon liittyvät T&K- ja asiantuntijatehtävät, vesiensuojelukosteikkojen tutkimus.
 • Heino Jani, +358 295 251 157
  Sähköposti: jani.heino
  Erikoistutkija
  Vesien ekosysteemipalveluiden ja monimuotoisuuden arviointimenetelmien kehittäminen.
 • Hämäläinen Liisa, +358 295 251 202
  Sähköposti: liisa.hamalainen
  Suunnittelija
  Vesistöjen kunnostus ja luonnonmukainen vesirakentaminen
 • Jormola Jukka, +358 295 251 223
  Sähköposti: jukka.jormola
  Ulkopuolinen tutkija
  luonnonmukainen vesirakentaminen, ympäristörakentamisen maisemakysymykset
 • Karjalainen Satu, +358 295 251 262
  Sähköposti: satu.maaria.karjalainen
  Erikoistutkija
  piileväseurannat, piileväluokittelu, biologisten seurantamenetelmien kehittäminen, vesienpuhdistuskosteikkojen toiminta
 • Karttunen Krister, 
  Sähköposti: krister.karttunen
  Tutkija
  Vesipolitiikkadirektiivin toimeenpanoon ja vesien kunnostukseen liittyvät asiantuntijatehtävät sekä vesiekologinen tutkimus.
 • Kasvio Pinja, +358 50 512 9400, +358 295 252 149
  Sähköposti: pinja.kasvio
  Tutkija
  Vesien hoitoon ja kunnostuksen sekä hulevesiin liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät. Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tehtävät.
 • Koljonen Saija, +358 40 182 3340, +358 295 251 791
  Sähköposti: saija.koljonen
  Erikoistutkija
  Suunnitella, johtaa ja toteuttaa vesistöjen kunnostukseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita erityisesti virtavesissä.
 • Korhonen Anne, +358 50 354 5199, +358 295 251 961
  Sähköposti: anne.korhonen
  Tutkija
  Tehtävät sisältävät aineistojen käsittelyä, maastotöitä ja geologiaan/geokemiaan liittyviä erityistehtäviä.
 • Kuoppala Minna, +358 295 251 324
  Sähköposti: minna.kuoppala
  Tutkija
  Makrofyyttiseurannat, makrofyyttiluokittelu, paikkatietomenetelmät
 • Laamanen Tiina, +358 295 251 795
  Sähköposti: tiina.laamanen
  Tutkija
  Vesien tilaan ja kunnostukseen liittyvien tutkimushankkeiden suunnittelu,toteutus ja koordinointi. Vesibiologisten aineistojen analysointi molekyylibiologian ja bioinformatiikan menetelmillä ja menetelmien kehittäminen. Kaivosvesien puhdistukseen mikrobien avulla liittyvä erikoistuminen ja tehtävät.
 • Leinonen Kirsti, +358 40 167 6430, +358 295 251 820
  Sähköposti: kirsti.leinonen
  Tutkija
  Virtaavien vesien eliöyhteisöjen rakenne ja toiminta
 • Mykrä Heikki, +358 40 779 6663, +358 295 251 436
  Sähköposti: heikki.mykra
  Erikoistutkija
  Akvaattinen ekologia, sisävesien ekologisen tilan arviointi, tilanarvioinnin menetelmien tutkimus ja kehittäminen
 • Nilivaara-Koskela Ritva, +358 50 572 9415, +358 295 252 052
  Sähköposti: ritva.nilivaara-koskela
  Tutkija
  Tutkijana toimiminen vesiensuojelutekniikkaa edistävissä ja biotalouden uusia ratkaisuja edistävissä hankkeissa.
 • Sammalkorpi Ilkka, +358 295 251 616
  Sähköposti: ilkka.sammalkorpi
  Ulkopuolinen tutkija
  vesistöjen kunnostus ja hoito, järvien ravintoketjukunnostus, kunnostusmenetelmät
 • Tolkkinen Mari, +358 50 591 5703, +358 295 251 797
  Sähköposti: mari.tolkkinen
  Tutkija
 • Ulvi Teemu, +358 295 251 716
  Sähköposti: teemu.ulvi
  Tutkimusinsinööri
  EU:n vesipuitedirektiivin soveltamiseen liittyvät tutkimukset, kansainväliset hankkeet, vesistöjen kunnostus, vesiensuojelu
 • Vilmi Annika, +358 50 597 3540, +358 295 251 818
  Sähköposti: annika.vilmi
  Tutkija
  Ihmisperäiset vaikutukset vesieliöstöön ja vesistökuormitukseen, piilevätutkimus
 • Vuorio Kristiina, +358 295 251 757
  Sähköposti: kristiina.vuorio
  Tutkija
  Kasviplanktontutkimus

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta