Vesien kunnostus

Oulu
Osoite: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu, PL 413 Oulun yliopisto
Faksi:

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:

Jyväskylä
Osoite: Survontie 9 A, Survontie 9 A,40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Faksi:


 • Hellsten Seppo, +358 295 251 165
  Sähköposti: seppo.hellsten
  Ryhmäpäällikkö
  Sisävesien seurannan kehittäminen, vesikasvillisuustutkimukset, kansainväliset hankkeet, voimakkaasti muutetut vesistöt


 • Heikkinen Kaisa, +358 295 251 154
  Sähköposti: kaisa.heikkinen
  Erikoistutkija
  Vesien ja vesistöalueiden hoitoon liittyvät T&K- ja asiantuntijatehtävät, vesiensuojelukosteikkojen tutkimus.
 • Heino Jani, +358 295 251 157
  Sähköposti: jani.heino
  Erikoistutkija
  Vesien ekosysteemipalveluiden ja monimuotoisuuden arviointimenetelmien kehittäminen.
 • Härkönen Laura, +358 295 251 009
  Sähköposti: laura.harkonen
  Tutkija
  Vesienhoitoon, pienvesiin sekä valuma-alueisiin liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät. Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tehtävät.
 • Jokikokko Pauli, +358 295 252 209
  Sähköposti: pauli.jokikokko
  Korkeakouluharjoittelija
  MaaMet-seurannan ja GIS-SUS -hankkeen maastotyöt ja tutkimuksen aputehtävät
 • Jormola Jukka, +358 295 251 223
  Sähköposti: jukka.jormola
  Ulkopuolinen tutkija
  luonnonmukainen vesirakentaminen, ympäristörakentamisen maisemakysymykset
 • Karjalainen Satu, +358 295 251 262
  Sähköposti: satu.maaria.karjalainen
  Erikoistutkija
  piileväseurannat, piileväluokittelu, biologisten seurantamenetelmien kehittäminen, vesienpuhdistuskosteikkojen toiminta
 • Karttunen Krister, 
  Sähköposti: krister.karttunen
  Tutkija
  Vesipolitiikkadirektiivin toimeenpanoon ja vesien kunnostukseen liittyvät asiantuntijatehtävät sekä vesiekologinen tutkimus.
 • Kasvio Pinja, +358 50 512 9400, +358 295 252 149
  Sähköposti: pinja.kasvio
  Tutkija
  Vesien hoitoon ja kunnostuksen sekä hulevesiin liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät. Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tehtävät.
 • Koljonen Saija, +358 40 182 3340, +358 295 251 791
  Sähköposti: saija.koljonen
  Erikoistutkija
  Suunnitella, johtaa ja toteuttaa vesistöjen kunnostukseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita erityisesti virtavesissä.
 • Korhonen Anne, +358 50 354 5199, +358 295 251 961
  Sähköposti: anne.korhonen
  Tutkija
  Tehtävät sisältävät aineistojen käsittelyä, maastotöitä ja geologiaan/geokemiaan liittyviä erityistehtäviä.
 • Koski Alisa, +358 29 525 2208
  Sähköposti: alisa.koski
  Korkeakouluharjoittelija
 • Kuoppala Minna, +358 295 251 324
  Sähköposti: minna.kuoppala
  Tutkija
  Makrofyyttiseurannat, makrofyyttiluokittelu, paikkatietomenetelmät
 • Laamanen Tiina, +358 295 251 795
  Sähköposti: tiina.laamanen
  Tutkija
  Vesien tilaan ja kunnostukseen liittyvien tutkimushankkeiden suunnittelu,toteutus ja koordinointi. Vesibiologisten aineistojen analysointi molekyylibiologian ja bioinformatiikan menetelmillä ja menetelmien kehittäminen. Kaivosvesien puhdistukseen mikrobien avulla liittyvä erikoistuminen ja tehtävät.
 • Leinonen Kirsti, +358 40 167 6430, +358 295 251 820
  Sähköposti: kirsti.leinonen
  Tutkija
  Virtaavien vesien eliöyhteisöjen rakenne ja toiminta
 • Mykrä Heikki, +358 40 779 6663, +358 295 251 436
  Sähköposti: heikki.mykra
  Erikoistutkija
  Akvaattinen ekologia, sisävesien ekologisen tilan arviointi, tilanarvioinnin menetelmien tutkimus ja kehittäminen
 • Nilivaara Ritva, +358 50 572 9415, +358 295 252 052
  Sähköposti: ritva.nilivaara
  Tutkija
  Tutkijana toimiminen vesiensuojelutekniikkaa edistävissä ja biotalouden uusia ratkaisuja edistävissä hankkeissa.
 • Sammalkorpi Ilkka, +358 295 251 616
  Sähköposti: ilkka.sammalkorpi
  Ulkopuolinen tutkija
  vesistöjen kunnostus ja hoito, järvien ravintoketjukunnostus, kunnostusmenetelmät
 • Tolkkinen Mari, +358 50 591 5703, +358 295 251 797
  Sähköposti: mari.tolkkinen
  Tutkija
  Akvaattinen ekologia, metsätalouden vesistövaikutuksiin liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät, valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tehtävät, kuntien kiertotalous- ja vähähiilisyyshankkeet
 • Tolonen Kimmo, +358 50 535 4748, +358 295 251 037
  Sähköposti: kimmo.t.tolonen
  Tutkija
  Pohjaeläinten vertailukokeen näytteiden määritys, preparaattien valmistus ja valokuvaus. Freshabit hankkeen järviaineistojen käsittely.
 • Ulvi Teemu, +358 295 251 716
  Sähköposti: teemu.ulvi
  Tutkimusinsinööri
  EU:n vesipuitedirektiivin soveltamiseen liittyvät tutkimukset, kansainväliset hankkeet, vesistöjen kunnostus, vesiensuojelu
 • Vilmi Annika, +358 50 597 3540, +358 295 251 818
  Sähköposti: annika.vilmi
  Tutkija
  Vesieliöihin ja vesistöjen limnologiaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden valmistelu ja toteutus. Seurannan, spatiaalisen mallinnuksen ja vesien tilan kehitystä koskevien tieteellisten julkaisujen ja raporttien kirjoittaminen. Piilevien seurantajärjestelmien kehittämiseen osallistuminen ja asiantuntijana toimiminen tutkimusalaan liittyvissä työryhmissä. Biologisen vertailulaboratoriotoiminnan kehittäminen ja laadunvarmistukseen liittyvät työt piilevien osalta.”
 • Visuri Mirkka, +358 40 158 0194, +358 295 251 829
  Sähköposti: mirkka.visuri
  Tutkija
  Turvetuotannon ja happamien sulfaattimaiden vesiensuojelun kehittämiseen liittyvien projektien tutkijan ja projektipäällikön tehtävät.
 • Vuorio Kristiina, +358 295 251 757
  Sähköposti: kristiina.vuorio
  Erikoistutkija
  Kasviplanktontutkimus

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta