Restoration and Assessment

Oulu
Address: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Oulu, P.O.Box 413 University of Oulu
Fax:

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Jyväskylä
Address: Survontie 9 A, Survontie 9 A,FI-40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Fax:


 • Hellsten Seppo, +358 295 251 165
  E-mail: seppo.hellsten
  Head of Unit
  Sisävesien seurannan kehittäminen, vesikasvillisuustutkimukset, kansainväliset hankkeet, voimakkaasti muutetut vesistöt


 • Alahuhta Janne, +358 295 251 062
  E-mail: janne.alahuhta
  Visiting scientist
  Vesikasvitutkimus, globaalimuutos ja järvien biodiversiteetti
 • Hadzic Mirkka, +358 40 158 0194, +358 295 251 829
  E-mail: mirkka.hadzic
  Researcher
  Turvetuotannon ja happamien sulfaattimaiden vesiensuojelun kehittämiseen liittyvien projektien tutkijan ja projektipäällikön tehtävät.
 • Heikkinen Kaisa, +358 295 251 154
  E-mail: kaisa.heikkinen
  Senior Research Scientist
  Vesien ja vesistöalueiden hoitoon liittyvät T&K- ja asiantuntijatehtävät, vesiensuojelukosteikkojen tutkimus.
 • Hämäläinen Liisa, +358 295 251 202
  E-mail: liisa.hamalainen
  Coordinator
  Vesistöjen kunnostus ja luonnonmukainen vesirakentaminen
 • Jormola Jukka, +358 295 251 223
  E-mail: jukka.jormola
  Visiting scientist
  luonnonmukainen vesirakentaminen, ympäristörakentamisen maisemakysymykset
 • Karttunen Krister, 
  E-mail: krister.karttunen
  Researcher
  Vesipolitiikkadirektiivin toimeenpanoon ja vesien kunnostukseen liittyvät asiantuntijatehtävät sekä vesiekologinen tutkimus.
 • Koljonen Saija, +358 40 182 3340, +358 295 251 791
  E-mail: saija.koljonen
  Senior Research Scientist
  Vesistöjen kunnostukseen, vesienhoitoon ja vesivaroihin liittyvät kotimaiset ja kansainväliset T& K- ja asiantuntijatehtävät
 • Korhonen Anne, +358 50 354 5199, +358 295 251 961
  E-mail: anne.korhonen
  Researcher
  Tehtävät sisältävät aineistojen käsittelyä, maastotöitä ja geologiaan/geokemiaan liittyviä erityistehtäviä.
 • Kuoppala Minna, +358 295 251 324
  E-mail: minna.kuoppala
  Researcher
  Makrofyyttiseurannat, makrofyyttiluokittelu, paikkatietomenetelmät
 • Laamanen Tiina, +358 295 251 795
  E-mail: tiina.laamanen
  Researcher
  Vesien tilaan ja kunnostukseen liittyvien tutkimushankkeiden suunnittelu,toteutus ja koordinointi. Vesibiologisten aineistojen analysointi molekyylibiologian ja bioinformatiikan menetelmillä ja menetelmien kehittäminen. Kaivosvesien puhdistukseen mikrobien avulla liittyvä erikoistuminen ja tehtävät.
 • Leinonen Kirsti, +358 40 167 6430, +358 295 251 820
  E-mail: kirsti.leinonen
  Researcher
  Virtaavien vesien eliöyhteisöjen rakenne ja toiminta
 • Mykrä Heikki, +358 40 779 6663, +358 295 251 436
  E-mail: heikki.mykra
  Senior Research Scientist
  Akvaattinen ekologia, sisävesien ekologisen tilan arviointi, tilanarvioinnin menetelmien tutkimus ja kehittäminen
 • Nilivaara-Koskela Ritva, +358 50 572 9415, +358 295 252 052
  E-mail: ritva.nilivaara-koskela
  Researcher
  Tutkijana toimiminen vesiensuojelutekniikkaa edistävissä ja biotalouden uusia ratkaisuja edistävissä hankkeissa.
 • Sammalkorpi Ilkka, +358 295 251 616
  E-mail: ilkka.sammalkorpi
  Visiting scientist
  vesistöjen kunnostus ja hoito, järvien ravintoketjukunnostus, kunnostusmenetelmät
 • Tolkkinen Mari, +358 50 591 5703, +358 295 251 797
  E-mail: mari.tolkkinen
  Visiting scientist
 • Ulvi Teemu, +358 295 251 716
  E-mail: teemu.ulvi
  Research Engineer
  EU:n vesipuitedirektiivin soveltamiseen liittyvät tutkimukset, kansainväliset hankkeet, vesistöjen kunnostus, vesiensuojelu
 • Vilmi Annika, +358 50 597 3540, +358 295 251 818
  E-mail: annika.vilmi
  Researcher
  Ihmisperäiset vaikutukset vesieliöstöön ja vesistökuormitukseen, piilevätutkimus
 • Vuorio Kristiina, +358 295 251 757
  E-mail: kristiina.vuorio
  Researcher
  Kasviplanktontutkimus

© Copyright Environmental Administration |  Feedback