Restoration and Assessment

Oulu
Address: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Oulu, P.O.Box 413 University of Oulu
Fax:

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Jyväskylä
Address: Survontie 9 A, Survontie 9 A,FI-40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Fax:


 • Hellsten Seppo, +358 295 251 165
  E-mail: seppo.hellsten
  Head of Unit
  Sisävesien seurannan kehittäminen, vesikasvillisuustutkimukset, kansainväliset hankkeet, voimakkaasti muutetut vesistöt


 • Hadzic Mirkka, +358 40 158 0194, +358 295 251 829
  E-mail: mirkka.hadzic
  Researcher
  Turvetuotannon ja happamien sulfaattimaiden vesiensuojelun kehittämiseen liittyvien projektien tutkijan ja projektipäällikön tehtävät.
 • Heikkinen Kaisa, +358 295 251 154
  E-mail: kaisa.heikkinen
  Senior Research Scientist
  Vesien ja vesistöalueiden hoitoon liittyvät T&K- ja asiantuntijatehtävät, vesiensuojelukosteikkojen tutkimus.
 • Heino Jani, +358 295 251 157
  E-mail: jani.heino
  Senior Research Scientist
  Vesien ekosysteemipalveluiden ja monimuotoisuuden arviointimenetelmien kehittäminen.
 • Härkönen Laura, +358 295 251 009
  E-mail: laura.harkonen
  Researcher
  Vesienhoitoon, pienvesiin sekä valuma-alueisiin liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät. Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tehtävät.
 • Jokikokko Pauli, +358 295 252 209
  E-mail: pauli.jokikokko
  Trainee, University student
  MaaMet-seurannan ja GIS-SUS -hankkeen maastotyöt ja tutkimuksen aputehtävät
 • Jormola Jukka, +358 295 251 223
  E-mail: jukka.jormola
  Visiting scientist
  luonnonmukainen vesirakentaminen, ympäristörakentamisen maisemakysymykset
 • Karjalainen Satu, +358 295 251 262
  E-mail: satu.maaria.karjalainen
  Senior Research Scientist
  piileväseurannat, piileväluokittelu, biologisten seurantamenetelmien kehittäminen, vesienpuhdistuskosteikkojen toiminta
 • Karttunen Krister, 
  E-mail: krister.karttunen
  Researcher
  Vesipolitiikkadirektiivin toimeenpanoon ja vesien kunnostukseen liittyvät asiantuntijatehtävät sekä vesiekologinen tutkimus.
 • Kasvio Pinja, +358 50 512 9400, +358 295 252 149
  E-mail: pinja.kasvio
  Researcher
  Vesien hoitoon ja kunnostuksen sekä hulevesiin liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät. Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tehtävät.
 • Koljonen Saija, +358 40 182 3340, +358 295 251 791
  E-mail: saija.koljonen
  Senior Research Scientist
  Suunnitella, johtaa ja toteuttaa vesistöjen kunnostukseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita erityisesti virtavesissä.
 • Korhonen Anne, +358 50 354 5199, +358 295 251 961
  E-mail: anne.korhonen
  Researcher
  Tehtävät sisältävät aineistojen käsittelyä, maastotöitä ja geologiaan/geokemiaan liittyviä erityistehtäviä.
 • Koski Alisa, +358 29 525 2208
  E-mail: alisa.koski
  Trainee, University student
 • Kuoppala Minna, +358 295 251 324
  E-mail: minna.kuoppala
  Researcher
  Makrofyyttiseurannat, makrofyyttiluokittelu, paikkatietomenetelmät
 • Laamanen Tiina, +358 295 251 795
  E-mail: tiina.laamanen
  Researcher
  Vesien tilaan ja kunnostukseen liittyvien tutkimushankkeiden suunnittelu,toteutus ja koordinointi. Vesibiologisten aineistojen analysointi molekyylibiologian ja bioinformatiikan menetelmillä ja menetelmien kehittäminen. Kaivosvesien puhdistukseen mikrobien avulla liittyvä erikoistuminen ja tehtävät.
 • Leinonen Kirsti, +358 40 167 6430, +358 295 251 820
  E-mail: kirsti.leinonen
  Researcher
  Virtaavien vesien eliöyhteisöjen rakenne ja toiminta
 • Mykrä Heikki, +358 40 779 6663, +358 295 251 436
  E-mail: heikki.mykra
  Senior Research Scientist
  Akvaattinen ekologia, sisävesien ekologisen tilan arviointi, tilanarvioinnin menetelmien tutkimus ja kehittäminen
 • Nilivaara Ritva, +358 50 572 9415, +358 295 252 052
  E-mail: ritva.nilivaara
  Researcher
  Tutkijana toimiminen vesiensuojelutekniikkaa edistävissä ja biotalouden uusia ratkaisuja edistävissä hankkeissa.
 • Sammalkorpi Ilkka, +358 295 251 616
  E-mail: ilkka.sammalkorpi
  Visiting scientist
  vesistöjen kunnostus ja hoito, järvien ravintoketjukunnostus, kunnostusmenetelmät
 • Tolkkinen Mari, +358 50 591 5703, +358 295 251 797
  E-mail: mari.tolkkinen
  Researcher
  Akvaattinen ekologia, metsätalouden vesistövaikutuksiin liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät, valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tehtävät, kuntien kiertotalous- ja vähähiilisyyshankkeet
 • Tolonen Kimmo, +358 50 535 4748, +358 295 251 037
  E-mail: kimmo.t.tolonen
  Researcher
  Pohjaeläinten vertailukokeen näytteiden määritys, preparaattien valmistus ja valokuvaus. Freshabit hankkeen järviaineistojen käsittely.
 • Ulvi Teemu, +358 295 251 716
  E-mail: teemu.ulvi
  Research Engineer
  EU:n vesipuitedirektiivin soveltamiseen liittyvät tutkimukset, kansainväliset hankkeet, vesistöjen kunnostus, vesiensuojelu
 • Vilmi Annika, +358 50 597 3540, +358 295 251 818
  E-mail: annika.vilmi
  Researcher
  Vesieliöihin ja vesistöjen limnologiaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden valmistelu ja toteutus. Seurannan, spatiaalisen mallinnuksen ja vesien tilan kehitystä koskevien tieteellisten julkaisujen ja raporttien kirjoittaminen. Piilevien seurantajärjestelmien kehittämiseen osallistuminen ja asiantuntijana toimiminen tutkimusalaan liittyvissä työryhmissä. Biologisen vertailulaboratoriotoiminnan kehittäminen ja laadunvarmistukseen liittyvät työt piilevien osalta.”
 • Vuorio Kristiina, +358 295 251 757
  E-mail: kristiina.vuorio
  Senior Research Scientist
  Kasviplanktontutkimus

© Copyright Environmental Administration |  Feedback