Water Information System

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Jyväskylä
Address: Survontie 9 A, Survontie 9 A,FI-40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Fax:

Oulu
Address: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Oulu, P.O.Box 413 University of Oulu
Fax:


 • Järvinen Marko, +358 295 251 241
  E-mail: marko.jarvinen
  Head of Unit
  Kasviplanktonseurannan, -analyysin ja tilanarvioinnin kehittäminen, (sinileväseuranta), biologinen vertailulaboratoriotoiminta, järvet, kasviplanktontutkimus


 • Aroviita Jukka, +358 295 251 073
  E-mail: jukka.aroviita
  Senior Research Scientist
  Sisävesien ekologisen tilan luokittelun kehitys-, tutkimus- ja asiantuntijatyö. Kansainväliset tutkimushankkeet.
 • Dubrovin Tanja, +358 400 148 874
  E-mail: tanja.dubrovin
  Development Engineer
  vesivaratietojärjestelmät, tulvatietojärjestelmä, vesistöjen säännöstely
 • Juntunen Janne, +358 295 251 240
  E-mail: janne.juntunen
  Researcher
  3D-COHERENS-virtaus-, vedenlaatu- sekä haitallisten aineiden mallin soveltaminen ja kehittäminen.
 • Juvonen Janne, +358 295 251 232
  E-mail: janne.juvonen
  Senior Adviser
  vesienhoidon järjestämiseen liittyvät pohjavesiasiantuntijatehtävät, pohjavesiin ja niiden tilaan liittyvät kansalliset ja kansainväliset T&K-tehtävät
 • Järvenpää Lasse, +358 295 251 237
  E-mail: lasse.jarvenpaa
  Development Engineer
  vesistötöiden tiedonhallinta, luonnonmukainen vesirakentaminen
 • Koskiaho Jari, +358 295 251 312
  E-mail: jari.koskiaho
  Research Engineer
  viljelyalueiden vesistökuormituksen vähentäminen, kosteikot, laskeutusaltaat, valuma-aluemallien soveltaminen
 • Kotamäki Niina, +358 295 251 316
  E-mail: niina.kotamaki
  Researcher
  tilastolliset tutkimus- ja mitoitusmenetelmät, vedenlaatumallit
 • Kämäri Maria, +358 295 251 334
  E-mail: maria.kamari
  Development Engineer
  Virtavesien morfologisten, hydrodynaamisten ja vedenlaatutekijöiden tutkimus- ja mallinnus.
 • Käppi Tuulia, +358 295 251 005
  E-mail: tuulia.kappi
  Research Assistant
  Tutkimusaineiston käsittely, dokumentoint, tutkimuksen avustavat tehtävät.
 • Laine Jere, +358 50 535 3933, +358 295 252 205
  E-mail: jere.laine
  Trainee, University student
 • Liukko Ninni, +358 295 251 388
  E-mail: ninni.liukko
  Researcher
 • Malve Olli, +358 295 251 401
  E-mail: olli.malve
  Leading Researcher
  Vesistöjen vedenlaadun mallintaminen ja ennustaminen, tilastolliset tutkimus- ja mitoitusmenetelmät
 • Martinmäki-Aulaskari Kati, +358 40 581 3442
  E-mail: kati.martinmaki-aulaskari
  Researcher
  Vesienhoidon tiedonhallinta- ja asiantuntijatehtävät, paikkatietomenetelmät ja vesistöjen kunnostus ja hoito.
 • Mitikka Sari, +358 295 251 430
  E-mail: sari.mitikka
  Limnologist
  vesistöjen tila, vedenlaadun seuranta ja luokittelu
 • Nivala Aleksi, +358 50 535 6570, +358 295 251 036
  E-mail: aleksi.nivala
  Researcher
  Paikkatietotutkimus
 • Pilke Ansa, +358 295 251 513
  E-mail: ansa.pilke
  Visiting scientist
  pintavesien tilan arviointi, pintavesityypit, EU:n vesipuitedirektiivin toimeenpanoon liittyvät tehtävät
 • Ropponen Janne, +358 295 251 572
  E-mail: janne.ropponen
  Researcher
  3D virtaus- ja vedenlaatumallinnus
 • Silander Jari, +358 295 251 638
  E-mail: jari.silander
  Senior Research Scientist
  mallitekniikka, seuranta, kustannus-hyötyanalyysi, innovaatiot
 • Suominen Tapio, +358 505 697 544, +358 295 252 178
  E-mail: tapio.e.suominen
  Researcher
  GIS- ja muut hanketyöt Innovesi-projektissa liittyen klankasvatuslaitosten vesistövaikutuksiin ja laitosten sijainnin ohjaukseen.
 • Tattari Sirkka, +358 295 251 685
  E-mail: sirkka.tattari
  Hydrologist
  hydrologiset- ja maaperäprosessit, hajakuormituksen arviointi ja mallinnus, mallinnuksen laatu

© Copyright Environmental Administration |  Feedback