Program om hållbar urbanisering

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:


 • Tainio Marko, +358 29 525 2127
  E-post: marko.tainio@syke.fi
  Direktör


 • Faehnle Maija, +358 295 251 109, +358 40 754 2857
  E-post: maija.faehnle@syke.fi
  specialforskare
  Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com
 • Kangas Hanna-Liisa, +358 50 377 5020, +358 29 525 1810
  E-post: hanna-liisa.kangas@syke.fi
  Specialforskare
  Lainsäädännön ja muun ohjauksen tutkiminen
 • Malinen Henna, +358 50 381 2201, +358 29 525 1103
  E-post: henna.malinen@syke.fi
  Forskare
  Kestävä kaupunki –ohjelman projektinhallintatehtävät
 • Peltomaa Juha, +358 295 251 081
  E-post: juha.peltomaa@syke.fi
  Specialforskare
  Kestävään kaupunkikehitykseen, luonnonvarojen käyttöön ja biotalouteen liittyvä tutkimus.
 • Terämä Emma, +358 295 251 692
  E-post: emma.terama@syke.fi
  Direktör
  Emma Terämä on nimitetty 7.1.2020 alkaen valtiovarainministeriöön johtamaan kansallisen kaupunkistrategian valmistelua. Tehtävä on määräaikainen ja sillä aikaa Emman sijaisena Kestävän kaupungistumisen strategisessa ohjelman johdossa toimii Marko Tainio. Yhdyskuntarakenteen ja rakennetun ympäristön tutkimus. SYKEn kansainvälisen ja kansallisen tutkimuksen koordinoiminen ja kehittäminen Kestävä yhdyskunta -tutkimusohjelmassa.
 • Turunen Iina, +358 29 525 2129
  E-post: iina.turunen@syke.fi
  Biträdande forskare

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons