Haitalliset aineet

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:

Jyväskylä
Osoite: Survontie 9 A, Survontie 9 A,40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Faksi:


 • Salminen Jani, +358 295 251 608
  Sähköposti: jani.salminen
  Ryhmäpäällikkö
  Haitallisten aineiden hallinta kiertotaloudessa, haitalliset aineet (kohtalo, riskinarviointi, kunnostaminen) maaperässä, pohjavedessä ja sedimenteissä.


 • Ahkola Heidi, +358 295 251 053
  Sähköposti: heidi.ahkola
  Tutkija
 • Cerniauskaite Inga, +358 295 252 142
  Sähköposti: ext.inga.cerniauskaite
  korkeakouluharjoittelija
  Kiertotalouden F.E.C. koulutusjakso
 • Fjäder Päivi, +358 295 251 434
  Sähköposti: paivi.fjader
  Tutkija
  Ympäristölle haitallisten aineiden ja niiden päästölähteiden tutkimus, puhdistamolietteet, Kansallinen kemikaaliohjelma, Pysyvät orgaaniset yhdisteet, muovit ja haitalliset aineet, lääkeaineet ympäristössä
 • Häkkinen Jani, +358 50 598 8680, +358 295 251 793
  Sähköposti: jani.hakkinen
  Tutkija
  Kemikaaliasiantuntija vastuualueena kemikaalitorjunnan kehittäminen ja tutkimus. Tutkijana mm. PREDICT, OIL ja EKOMON-projekteissa. Jäsenenä mm. EMSA:n GC MARCIS ja TCG-HNS sekä HELCOM TG HNS työryhmissä. Lisäksi edustajana IMO:n PPR kokouksissa öljyntorjuntaan liittyvissä asioissa.
 • Högmander Pia, +358 29 525 2028
  Sähköposti: pia.hogmander
  Tutkija
 • Junttila Ville, 
  Sähköposti: ville.junttila
  Tutkija
 • Jylhä Henna, +358 504 728 247, +358 295 252 050
  Sähköposti: henna.jylha
  Apulaistutkija
 • Mannio Jaakko, +358 295 251 406
  Sähköposti: jaakko.mannio
  Johtava tutkija
  Haitallisten aineiden ympäristöseurannan kehittäminen, uusien aineiden kartoitus
 • Mehtonen Jukka, +358 295 251 421
  Sähköposti: jukka.mehtonen
  Erikoissuunnittelija
  Vesipuitedirektiivin haitallisten prioriteettiaineiden päästöjen arviointi ja toimenpideohjelman laadinta
 • Pyy Outi, +358 295 251 530
  Sähköposti: outi.pyy
  Johtava asiantuntija
  pilaantuneet maat ja niiden riskienhallinta
 • Reinikainen Jussi, +358 295 251 551
  Sähköposti: jussi.reinikainen
  Erikoistutkija
  pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointi ja -hallinta
 • Seppälä Timo, +358 295 251 630
  Sähköposti: timo.seppala
  Ylitarkastaja
  Pysyvät orgaaniset yhdisteet, UNEP/UNECE POP-sopimukset, arktinen yhteistyö: vanhentuneiden torjunta-aineiden varastojen käsittely Venäjällä -hanke, PCB, Kansallinen kemikaaliohjelma
 • Siimes Katri, +358 295 251 637
  Sähköposti: katri.siimes
  Tutkija
  torjunta-aineet, mallinnus
 • Silvola Matti, +358 295 251 641
  Sähköposti: matti.silvola
  Kehitysinsinööri
 • Sorvari Jaana, +358 295 252 159
  Sähköposti: jaana.sorvari
  Erikoistutkija
  pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointi ja riskinhallinnan ekotehokkuusarviointi, mineraalisten jätteiden ympäristökelpoisuusarviointi
 • Tuomainen Jouko, +358 295 251 701
  Sähköposti: jouko.tuomainen
  Erikoistutkija
  asiantuntija, selvitykset pilaantuneen maaperän puhdistamisvastuusta
 • Virkkunen Henri, +358 29 525 2025
  Sähköposti: henri.virkkunen
  Tutkija
 • Vähä Emmi, +358 29 525 1828
  Sähköposti: emmi.vaha
  Tutkija
 • Äystö Lauri, +358 295 251 843
  Sähköposti: lauri.aysto
  Tutkija
  Mm. kiertotalouden edistämistä parantavien hankkeiden asiantuntijatehtävät.

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta