Contaminants

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Jyväskylä
Address: Survontie 9 A, Survontie 9 A,FI-40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Fax:


 • Salminen Jani, +358 295 251 608
  E-mail: jani.salminen
  Head of Unit
  Haitallisten aineiden hallinta kiertotaloudessa, haitalliset aineet (kohtalo, riskinarviointi, kunnostaminen) maaperässä, pohjavedessä ja sedimenteissä.


 • Ahkola Heidi, +358 295 251 053
  E-mail: heidi.ahkola
  Researcher
 • Cerniauskaite Inga, +358 295 252 142
  E-mail: ext.inga.cerniauskaite
  Trainee, University student
  Kiertotalouden F.E.C. koulutusjakso
 • Fjäder Päivi, +358 295 251 434
  E-mail: paivi.fjader
  Researcher
  Ympäristölle haitallisten aineiden ja niiden päästölähteiden tutkimus, Puhdistamolietteet, Kansallinen kemikaaliohjelma, Pysyvät orgaaniset yhdisteet
 • Häkkinen Jani, +358 50 598 8680, +358 295 251 793
  E-mail: jani.hakkinen
  Researcher
  Kemikaaliasiantuntija vastuualueena kemikaalitorjunnan kehittäminen ja tutkimus. Tutkijana mm. PREDICT, OIL ja EKOMON-projekteissa. Jäsenenä mm. EMSA:n GC MARCIS ja TCG-HNS sekä HELCOM TG HNS työryhmissä. Lisäksi edustajana IMO:n PPR kokouksissa öljyntorjuntaan liittyvissä asioissa.
 • Högmander Pia, +358 29 525 2028
  E-mail: pia.hogmander
  Researcher
 • Junttila Ville, 
  E-mail: ville.junttila
  Researcher
 • Jylhä Henna, +358 504 728 247, +358 295 252 050
  E-mail: henna.jylha
  Research Assistant
 • Mannio Jaakko, +358 295 251 406
  E-mail: jaakko.mannio
  Leading Researcher
  Haitallisten aineiden ympäristöseurannan kehittäminen, uusien aineiden kartoitus
 • Mehtonen Jukka, +358 295 251 421
  E-mail: jukka.mehtonen
  Senior Coordinator
  Vesipuitedirektiivin haitallisten prioriteettiaineiden päästöjen arviointi ja toimenpideohjelman laadinta
 • Pyy Outi, +358 295 251 530
  E-mail: outi.pyy
  Leading Expert
  pilaantuneet maat ja niiden riskienhallinta
 • Reinikainen Jussi, +358 295 251 551
  E-mail: jussi.reinikainen
  Senior Research Scientist
  pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointi ja -hallinta
 • Seppälä Timo, +358 295 251 630
  E-mail: timo.seppala
  Senior Adviser
  Pysyvät orgaaniset yhdisteet, UNEP/UNECE POP-sopimukset, arktinen yhteistyö: vanhentuneiden torjunta-aineiden varastojen käsittely Venäjällä -hanke, PCB, Kansallinen kemikaaliohjelma
 • Siimes Katri, +358 295 251 637
  E-mail: katri.siimes
  Researcher
  torjunta-aineet, mallinnus
 • Silvola Matti, +358 295 251 641
  E-mail: matti.silvola
  Development Engineer
 • Tuomainen Jouko, +358 295 251 701
  E-mail: jouko.tuomainen
  Senior Research Scientist
  asiantuntija, selvitykset pilaantuneen maaperän puhdistamisvastuusta
 • Virkkunen Henri, +358 29 525 2025
  E-mail: henri.virkkunen
  Researcher
 • Vähä Emmi, +358 29 525 1828
  E-mail: emmi.vaha
  Researcher
 • Weckström Markus, 
  E-mail: markus.weckstrom
  Researcher
 • Äystö Lauri, +358 295 251 843
  E-mail: lauri.aysto
  Researcher
  Mm. kiertotalouden edistämistä parantavien hankkeiden asiantuntijatehtävät.

© Copyright Environmental Administration |  Feedback