Ilmasto

Helsinki
Osoite: Aleksanterinkatu 7, Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto
Faksi:


 • Muurman Jarmo, +358 295 250 185
  Sähköposti: jarmo.muurman@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Yksikön päällikkö

 • Kovalainen Katariina, +358 50 453 4409, +358 295 250 083
  Sähköposti: katariina.kovalainen@ym.fi
  Assistentti
  Yksikön päällikön ja yksikön avustaminen, avustaminen kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin valmistautumisessa


 • Alatalo Heidi, +358 50 516 7760, +358 295 250 009
  Sähköposti: heidi.alatalo@ym.fi
  Erityisasiantuntija
 • Anttonen Karoliina, +358 504 362 795, +358 295 250 065
  Sähköposti: karoliina.anttonen@ym.fi
  Hallitussihteeri
  Ilmastosopimusta ja muita kv-ympäristösopimuksia sekä kv-ympäristöoikeutta koskevien kysymysten valmistelu, kv-sopimusten täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät. Päästökauppa, hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu, EU:n ja kansalliseen ilmastopolitiikkaan liittyvät oikeudelliset tehtävät.
 • Berger Miia, +358 295 250 265
  Sähköposti: miia.berger@ym.fi
  erityisasiantuntija
  Kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittaminen, hanke- ja rahoitusasiat.
 • Cederlöf Karin, 
  Sähköposti: karin.cederlof@ym.fi
  Korkeakouluharjoittelija
  Ilmastopolitiikan valmistelun avustavat tehtävät.
 • Cederlöf Magnus, +358 295 250 060
  Sähköposti: magnus.cederlof@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  EU:n ilmasto- ja energiapaketin toimeenpano, päästökauppa, ympäristötalous, energia ja ympäristö, pohjoismainen yhteistyö
 • Heiskanen Heta-Elena, +358 50 347 1132, +358 295 250 380
  Sähköposti: heta-elena.heiskanen@ym.fi
  erityisasiantuntija
  EU:n ja kansallisen ilmastopolitiikan valmistelutehtäviä.
 • Hepo-oja Jenni, +358 29 525 0391
  Sähköposti: jenni.hepo-oja@ym.fi
  Suunnittelija
  Hankehallintotehtävät ilmastohankkeissa ja Kestävä kaupunki-ohjelmassa.
 • Honkatukia Outi, +358 29 525 0272
  Sähköposti: outi.honkatukia@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija, ilmastoneuvotteluryhmän puheenjohtaja
 • Kupiainen Kaarle, +358 295 250 232
  Sähköposti: kaarle.kupiainen@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Musta hiili- ja metaanipäästöjen vähentäminen ja niitä koskeva kansainvälinen yhteistyö, OECD-yhteistyön koordinointi ympäristöministeriössä.
 • Laasonen Ville, +358 295 250 046
  Sähköposti: ville.laasonen@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Energiapolitiikka ja työkoneiden päästövähennykset.
 • Nummelin Marjo, +358 295 250 227
  Sähköposti: marjo.nummelin@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Kansainväliset ilmastoneuvottelut, EU:n ilmastolainsäädäntö ja -politiikka sekä siihen vaikuttaminen, Suomen EU-puheenjohtajuuskauden valmisteluun liittyvät tehtävät.
 • Perälä Paula, +358 295 250 224
  Sähköposti: paula.perala@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Kansainväliset ilmastoneuvottelut, raportointi, nielut, EU:n seurantajärjestelmäpäätös
 • Pietiläinen Olli-Pekka, +358 295 250 316
  Sähköposti: olli-pekka.pietilainen@ym.fi
  Projektipäällikkö
  Kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittaminen.
 • Siljander Riikka, +358 29 525 0036
  Sähköposti: riikka.siljander@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Kansallisen ja EU ilmastopolitiikan valmistelu ja toimeenpano, raportointi.
 • Storrank Bo, +358 295 250 346
  Sähköposti: bo.strorrank@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Pohjoismaiden yhteistyön edistäminen kansainvälisissä ilmastokokouksissa, pohjoismainen ympäristöyhteistyö.
 • Talsi Tuija, +358 295 250 285
  Sähköposti: tuija.talsi@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  EU:n ilmastopolitiikka (taakanjako)
 • Turunen Merja, +358 295 250 387
  Sähköposti: merja.turunen@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Kansallisen ja EU:n ilmastopolitiikan valmistelutehtävät
 • Vaara Elina, +358 50 572 3942, +358 295 250 097
  Sähköposti: elina.vaara@ym.fi
  erityisasiantuntija
  Ilmastopolitiikan valmistelu- ja kehittämistehtäviä.

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta