Naturmiljöavdelnigen

Helsinki
Adress: Alexandersgatan 7, Alexandersgatan 7,FI-00130 STATSRÅDET, PB 35 Statsrådet
Fax:


 • Haaranen Tarja, +358 295 250 282
  E-post: tarja.haaranen@ym.fi
  Överdirektör


 • Thauvon Krista, +358 295 250 293
  E-post: krista.thauvon@ym.fi
  Assistent, ledning


 • Gummerus-Rautiainen Päivi, +358 295 250 240
  E-post: paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi
  Miljöråd
  METSO-ohjelman toimeenpano, luonnonsuojeluohjelminen toteuttaminen, luonnosuojelun hankinta- ja korvausasiat.
 • Isoviita Pirkko, +358 295 250 194
  E-post: pirkko.isoviita@ym.fi
  Överforstmästare
  Ohjausryhmän esimies, Luonnonsuojelun tulosohjaus ja rahoitus, Luonnonsuojeluohjelmien toteuttaminen (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa), Hankinta- ja korvausasiat

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons