Forskingsfartyget Aranda

Merentutkimuslaboratorio (Viikin kampus, EE-rakennus)
Adress: Agnes Sjöbergs gata 2, Agnes Sjöbergs gata 2,FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:


 • Autio Riitta, +358 50 520 3305, +358 295 251 079
  E-post: riitta.autio
  Enhetschef
  Ryhmäpäällikkö, mikrobiekologia, Itämeren talviekologia, rannikko-avomerivuorovaikutukset


 • Flinkman Juha, +358 295 251 115
  E-post: juha.flinkman
  Utvecklingschef
  Tutkimusalusten Aranda ja Muikku toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen: yhteistyökumppaneiden saaminen alusten mahdollisimman tiiviin ja kustannustehokkaan käytön varmistamiseksi, ja alusten toimintakyvyn, miehityksen ja instrumentoinnin kehittäminen siten, että alukset pystyvät mahdollisimman kattavasti toimimaan tutkimusinfrastruktuurina kaikenlaisessa merentutkimuksessa. Arandan tutkimusmatkojen johtaminen ja matkanjohtajien kouluttaminen; Biologinen oseanografia planktonnäytteenoton metodologian alalta; tutkimussukellus- ja muut vedenalaiset operaatiot; kansainvälinen konsultointi Ympäristö- ja Ulkoministeriön rahoittamissa projekteissa.
 • Holm Gunnar, +358 295 2521 63
  E-post: gunnar.holm
  Specialist
 • Hyvärinen Susanna, +358 295 251 198
  E-post: susanna.hyvarinen
  Forskningsbiträde
  Biologiset ja kemialliset laboratoriomääritykset, kenttätyöt tutkimusaluksilla
 • Hänninen Panu, +358 295 251 203
  E-post: panu.hanninen
  Specialplanerare
  Tutkimusalusten talouden ja toiminnan suunnitteluun, operointiin ja hallinnointiin sekä toiminnan seurantaan liittyvät tehtävät (mm. talouden seuranta, tutkimuslupahallinto, tutkimusmatkojen koordinointi, vuosiohjelmien valmistelu, ylläpito ja päivitykset, matkanjohtajakoulutus, vierailujen koordinointi ja matkoille osallistuminen CTD-pääkäyttäjänä) ja merikeskuksen tutkimusaluksia koskeva laatujärjestelmätyö. Luottamustehtävänä on toimia JUKOn pääluottamusmiehenä ja siten edustaa JUKOon kuuluvia henkilöitä SYKEssä. Lisäksi osallistuminen yhteistyökomitean kokouksiin, ja lisäksi SYKEn JORYn kokouksiin, jossa on koko henkilöstön edustaja.
 • Kinnunen Tanja, +358 295 251 282
  E-post: tanja.kinnunen
  Forskningsbiträde
  Työskentely tutkimusaluksilla: ravinneanalytiikkaa sekä kemiallista ja biologista näytteenottoa. Histo- ja biokemiaa: Lysosomal membraani stabiilisuus testit (LMS) sekä biomarkkerianalytiikkaa. Analyysijärjestelmien, analyysilaitteiden sekä laatujärjestelmän ylläpitoa sekä tutkimusmatkojen varustelua.
 • Lastumäki Ilkka, +358 295 251 351
  E-post: ilkka.lastumaki
  Sjöanalytiker
  Ravinne- ja hydrografiamääritykset, kenttätyöt tutkimusaluksilla, sukellustoiminta ja vedenalainen valokuvaus
 • Luhtanen Anne-Mari, +358 295 251 814
  E-post: anne-mari.luhtanen
  Forskare
  Merentutkimuslaboratorion toiminnan koordinointi ja ylläpito. Sinisen biotalouden EU hankkeiden hallinnointi ja toteutus. Merikeskuksen yritysyhteistyön kehittäminen.
 • Outinen Okko, 
  E-post: okko.outinen
  Forskare
 • Pajala Jukka, +358 295 251 491
  E-post: jukka.pajala
  Överinspektor
  Vedenalaisakustiikka ja -melu, merentutkimusalusten kehittäminen, laiva- ja venetekninen asiantuntijatyö. Kansainvälisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu ja toteuttaminen.
 • Riikonen Jere, +358 295 251 560
  E-post: jere.riikonen
  Sjöanalytiker
  Merikemiallinen analytiikka ja näytteenotto, raskasmetallianalytiikka ja hydrogratia, laadunvarmistus, kenttätyöt tutkimusaluksilla
 • Varmanen Pia, +358 295 251 728
  E-post: pia.varmanen
  Sjöanalytiker
  Ravinne- ja hydrografiamääritykset, kenttätyöt tutkimusaluksilla.

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons