Förvaltning och utvärdering av vatten

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Joensuu
Adress: Yliopistokatu 7 (Natura-byggnad), Yliopistokatu 7 (Natura-byggnad),FI-80100 Joensuu, PB 111 Joensuu
Fax:

Oulu
Adress: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Uleåborg, PB 413 Uleåborg universitet
Fax:


 • Marttunen Mika, +358 295 251 411
  E-post: mika.marttunen
  Enhetschef
  säännöstelyn kehittäminen, vesipolitiikan puitedirektiivi, osallistuva suunnittelu, päätösanalyysi


 • Aaltonen Juha, +358 400 148 567
  E-post: juha.aaltonen
  Planeringsingenjör
  tulvakartoitus, vesivarahankkeiden suunnittelumallit, taajamatulvat, virtausmallit
 • Begum Khaleda, 
  E-post: ext.khaleda.begum
  Forskare
  Maatalouden vesistövaikutusten tutkiminen.
 • Belinskij Antti, +358 503 252 563, +358 295 251 088
  E-post: antti.belinskij
  Forskningsprofessor
 • Dahlberg Niklas, +358 50 593 7987, +358 295 252 055
  E-post: niklas.dahlberg
  Planeringsingenjör
  Tulvariskien hallinnan suunnittelun asiantuntija- ja palvelutehtävät
 • Ekholm Petri, +358 295 251 102
  E-post: petri.ekholm
  Specialforskare
  Ravinteiden kulkeutuminen ja vesistövaikutukset. Maatalouden ravinnekuormitus ja sen vähentäminen.
 • Hakkarainen Miikka, +358 295 252 175
  E-post: miikka.hakkarainen
  Biträdande forskare
 • Huokuna Mikko, +358 295 251 189
  E-post: mikko.huokuna
  Överingenjör
  tulvariskien hallinta, tulvakartoitukset, jokien jääongelmat
 • Lehtoranta Virpi, +358 295 251 361
  E-post: virpi.lehtoranta
  Planeringsingenjör
  vesistöjen kunnostus ja hoito, kustannus-hyötyanalyysi
 • Lepistö Ahti, +358 295 251 367
  E-post: ahti.lepisto
  Specialforskare
  Hajakuormituksen arviointijärjestelmät, integroidut valuma-aluemallit, automaattinen mittaustekniikka, EU-hankkeet, tutkimushankkeiden johto- ja koordinointitehtävät. SYKEn toimitusneuvoston jäsen (vesistö ja vesivarat).
 • Mustajoki Jyri, 
  E-post: jyri.mustajoki
  Specialforskare
  Monitavoitearvioinnin vuorovaikutteinen soveltaminen mm. vesien hoitoon, ekosysteemipalveluihin ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyvissä hankkeissa.
 • Parjanne Antti, +358 295 251 494
  E-post: antti.parjanne
  Planeringsingenjör
  Tulvadirektiivin toimeenpanon edistämiseen ja tulvariskien arvioinnin kehittämiseen liittyvät tehtävät.
 • Sane Mikko, +358 295 251 617
  E-post: mikko.sane
  Planeringsingenjör
  tulvakartoitus, tulvatietojärjestelmä
 • Todorovic Sara, +358 50 326 2757, +358 295 252 188
  E-post: sara.todorovic
  Expert
  Tulvariskien hallintaan, vaikutusarviointeihin ja maatalouden kestävään vesienhallintaan liittyvät paikkatietoanalyysit
 • Valkama Pasi, +358 295 252 218
  E-post: pasi.valkama
  Specialforskare
  ValumaVesi ja Samassa Vedessä hankkeiden tutkimustyö.
 • Väisänen Sari, +358 295 251 760
  E-post: sari.vaisanen
  Forskare
  Hajakuormitukseen ja sen vähentämiseen liittyvä tutkimus
 • Västilä Kaisa, +358 29 525 2143
  E-post: kaisa.vastila
  Specialforskare

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons