Restaurering av vattendrag

Oulu
Adress: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Uleåborg, PB 413 Uleåborg universitet
Fax:

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Jyväskylä
Adress: Survontie 9 A, Survontie 9 A,FI-40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Fax:


 • Karjalainen Satu, +358 295 251 262
  E-post: satu.maaria.karjalainen
  Enhetschef
  piileväseurannat, piileväluokittelu, biologisten seurantamenetelmien kehittäminen, vesienpuhdistuskosteikkojen toiminta


 • Heino Jani, +358 295 251 157
  E-post: jani.heino
  Specialforskare
  Vesien ekosysteemipalveluiden ja monimuotoisuuden arviointimenetelmien kehittäminen.
 • Härkönen Laura, +358 295 251 009
  E-post: laura.harkonen
  Specialforskare
  Vesienhoitoon, pienvesiin sekä valuma-alueisiin liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät. Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tehtävät.
 • Jormola Jukka, +358 295 251 223
  E-post: jukka.jormola
  Extern forskare
  luonnonmukainen vesirakentaminen, ympäristörakentamisen maisemakysymykset
 • Karttunen Krister, 
  E-post: krister.karttunen
  Forskare
  Vesipolitiikkadirektiivin toimeenpanoon ja vesien kunnostukseen liittyvät asiantuntijatehtävät sekä vesiekologinen tutkimus.
 • Kasvio Pinja, +358 50 512 9400, +358 295 252 149
  E-post: pinja.kasvio
  Forskare
  Vesien hoitoon ja kunnostuksen sekä hulevesiin liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät. Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tehtävät.
 • Koljonen Saija, +358 40 182 3340, +358 295 251 791
  E-post: saija.koljonen
  Specialforskare
  Suunnitella, johtaa ja toteuttaa vesistöjen kunnostukseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita erityisesti virtavesissä.
 • Korhonen Anne, +358 50 354 5199, +358 295 251 961
  E-post: anne.korhonen
  Forskare
  Tehtävät sisältävät aineistojen käsittelyä, maastotöitä ja geologiaan/geokemiaan liittyviä erityistehtäviä.
 • Koski Alisa, +358 29 525 2208
  E-post: alisa.koski
  Praktikant, högskolestuderande
 • Kuoppala Minna, +358 295 251 324
  E-post: minna.kuoppala
  Forskare
  Makrofyyttiseurannat, makrofyyttiluokittelu, paikkatietomenetelmät
 • Laamanen Tiina, +358 295 251 795
  E-post: tiina.laamanen
  Forskare
  Vesien tilaan ja kunnostukseen liittyvien tutkimushankkeiden suunnittelu,toteutus ja koordinointi. Vesibiologisten aineistojen analysointi molekyylibiologian ja bioinformatiikan menetelmillä ja menetelmien kehittäminen. Kaivosvesien puhdistukseen mikrobien avulla liittyvä erikoistuminen ja tehtävät.
 • Leinonen Kirsti, +358 40 167 6430, +358 295 251 820
  E-post: kirsti.leinonen
  Forskare
  Virtaavien vesien eliöyhteisöjen rakenne ja toiminta
 • Mykrä Heikki, +358 40 779 6663, +358 295 251 436
  E-post: heikki.mykra
  Specialforskare
  Akvaattinen ekologia, sisävesien ekologisen tilan arviointi, tilanarvioinnin menetelmien tutkimus ja kehittäminen
 • Nilivaara Ritva, +358 50 572 9415, +358 295 252 052
  E-post: ritva.nilivaara
  Forskare
  Tutkijana toimiminen vesiensuojelutekniikkaa edistävissä ja biotalouden uusia ratkaisuja edistävissä hankkeissa.
 • Räsänen Satu, +358 295 252 217
  E-post: satu.rasanen
  Expert
  Viestintätehtäviä eri projekteissa.
 • Sammalkorpi Ilkka, +358 295 251 616
  E-post: ilkka.sammalkorpi
  Extern forskare
  vesistöjen kunnostus ja hoito, järvien ravintoketjukunnostus, kunnostusmenetelmät
 • Snåre Henna, 
  E-post: henna.snare
  Biträdande forskare
  Väitöskirjan laatiminen virtavesien bioversiteetistä.
 • Tolkkinen Mari, +358 50 591 5703, +358 295 251 797
  E-post: mari.tolkkinen
  Forskare
  Akvaattinen ekologia, metsätalouden vesistövaikutuksiin liittyvät tutkimus- ja kehitystehtävät, valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tehtävät, kuntien kiertotalous- ja vähähiilisyyshankkeet
 • Tolonen Kimmo, +358 50 535 4748, +358 295 251 037
  E-post: kimmo.t.tolonen
  Forskare
  Biologiseen seurantaan perehtyneen tutkijan tehtävät kaivosten velvoitetarkkailun kehittämisselvityksessä ja vesien hydromorfologisen seurannan kehittämisessä sekä Freshabit hankkeessa.
 • Ulvi Teemu, +358 295 251 716
  E-post: teemu.ulvi
  Forskningsingenjör
  EU:n vesipuitedirektiivin soveltamiseen liittyvät tutkimukset, kansainväliset hankkeet, vesistöjen kunnostus, vesiensuojelu
 • Uusheimo Sari, 
  E-post: sari.uusheimo
  Forskare
  Tehtäviä vesistökunnostuksessa ja sen projekteissa.
 • Vilmi Annika, +358 50 597 3540, +358 295 251 818
  E-post: annika.vilmi
  Forskare
  Vesieliöihin ja vesistöjen limnologiaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden valmistelu ja toteutus. Seurannan, spatiaalisen mallinnuksen ja vesien tilan kehitystä koskevien tieteellisten julkaisujen ja raporttien kirjoittaminen. Piilevien seurantajärjestelmien kehittämiseen osallistuminen ja asiantuntijana toimiminen tutkimusalaan liittyvissä työryhmissä. Biologisen vertailulaboratoriotoiminnan kehittäminen ja laadunvarmistukseen liittyvät työt piilevien osalta.”
 • Visuri Mirkka, +358 40 158 0194, +358 295 251 829
  E-post: mirkka.visuri
  Forskare
  Turvetuotannon ja happamien sulfaattimaiden vesiensuojelun kehittämiseen liittyvien projektien tutkijan ja projektipäällikön tehtävät.
 • Vuorio Kristiina, +358 295 251 757
  E-post: kristiina.vuorio
  Specialforskare
  Kasviplanktontutkimus

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons