Centret för konsumtion och produktion

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:


 • Seppälä Jyri, +358 295 251 629
  E-post: jyri.seppala
  Direktör
  Kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja

 • Koskinen Laura, +358 295 251 490
  E-post: laura.koskinen
  Assistent


 • Alhola Katriina, +358 295 251 065
  E-post: katriina.alhola
  Specialforskare
  Yhdennetty tuotepolitiikka, tuotepaneelit, ekotehokkaat julkiset hankinnat
 • Komokallio Roosa, +358 295 251 832
  E-post: roosa.komokallio
  Projektiassistentti
 • Nissinen Ari, +358 295 251 457
  E-post: ari.nissinen
  Utvecklingschef
  Kulutuksen ja tuotteiden kestävyyden arviointi
 • Nysten Taina, +358 295 251 470
  E-post: taina.nysten
  Ledande Expert
  Kestävää käyttöä ja ympäristömyötäisiä tuotanto- ja kulutusratkaisuja edistävä tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät.
 • Silvo Kimmo, +358 295 251 640
  E-post: kimmo.silvo
  Utvecklingschef
  Kehittämispäällikkö. Asiantuntijapalveluiden ja viranomaistoiminnan sekä asiakkuuksien ja henkilöstöasioiden kehittäminen; teollisen toiminnan ympäristönsuojelun yhdennetyt tarkastelut ja sääntely.

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons