Enheten för internationella ärenden

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:


 • Törnroos Tea, +358 295 251 714
  E-post: tea.tornroos
  Enhetschef
  kansainvälinen konsultointi, EU-hankkeiden tukipalvelut, kansainvälisten projektien valmistelu ja johto

 • Kokkola Miia, +358 295 251 291
  E-post: miia.kokkola
  Sekreterare för internationella ärenden


 • Koski Maria, +358 295 251 310
  E-post: maria.h.koski
  Projektplanerare, EU projekt
  EU-tiimin vetäjä: EU-rahoitus, EU-hankkeet, hankesuunnittelu
 • Kreft-Burman Katarzyna, 
  E-post: kata.kreft-burman
  Projektplanerare, EU projekt
 • Pritsi Kati, +358 295 251 522
  E-post: kati.pritsi
  Projektchef
  Kaupallisten hankkeiden tarjousvalmistelu, kotikoordinaatio ja johtaminen, EU-twinning-hankkeet (SYKEn EU-twinning -yhdyshenkilö)
 • Ranniste Jennifer, +358 29 525 1992
  E-post: jennifer.ranniste
  Projektplanerare, EU projekt
 • Riihentaus Aila, +358 295 251 895
  E-post: aila.riihentaus
  Projektplanerare, EU projekt
  EU-rahoitus, EU-hankkeet, hankesuunnittelu
 • Riihimäki Miia, +358 29 525 1993
  E-post: miia.riihimaki
  Projektplanerare, EU projekt
 • Tikkakoski Päivi, +358 295 252 128
  E-post: paivi.tikkakoski
  Projektkordinator

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons