Ledningen och ledningens stöd

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Oulu
Adress: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Uleåborg, PB 413 Uleåborg universitet
Fax:


 • Kauppi Lea, +358 295 251 700
  E-post: lea.kauppi
  Generaldirektör

 • Pykäläinen Niina, +358 295 252 065
  E-post: niina.pykalainen
  Assistent, ledning


 • Ihme Raimo, +358 295 251 207
  E-post: raimo.ihme
  Kundrelationschef
  SYKEn sidosryhmäyhteistyön ja palveluiden kehittäminen. SYKEn Oulun toimipaikan vastuuhenkilö.
 • Jantunen Jorma, +358 295 251 217
  E-post: jorma.jantunen
  Servicedirektör
  Palvelujohtaja Harri Juvosen sijainen 1.2.-30.4.2020. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, ympäristölainsäädännön ja lupajärjestelmien toimivuuden seuraaminen, kehittäminen ja YM:n tukeminen.
 • Juvonen Harri, +358 295 251 231
  E-post: harri.juvonen
  Servicedirektör
  Poissa 30.4.2020 saakka, sijainen Jorma Jantunen. Strategisen suunnittelun ja seurannan sekä tulosohjausprosessin koordinointi. Toimintajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, asiakkuus- ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen, palvelutoimintaan liittyvien prosessien yhteensovittaminen ja kehittäminen sekä strategisten kehityshankkeiden johtaminen.
 • Primmer Eeva, +358 295 251 521
  E-post: eeva.primmer
  Forskningsdirektör, Professor
  Tieteellisen toiminnan tason, eettisyyden ja vaikuttavuuden varmistaminen sekä tutkimustoiminnan kehittäminen.

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons