Ledningen och ledningens stöd

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Oulu
Adress: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Uleåborg, PB 413 Uleåborg universitet
Fax:


 • Kauppi Lea, +358 295 251 700
  E-post: lea.kauppi
  Generaldirektör

 • Kuronen Isa, +358 295 251 702
  E-post: isa.kuronen
  Assistent, ledning


 • Ihme Raimo, +358 295 251 207
  E-post: raimo.ihme
  Kundrelationschef
  SYKEn sidosryhmäyhteistyön ja palveluiden kehittäminen. SYKEn Oulun toimipaikan vastuuhenkilö.
 • Ikonen Sari, +358 46 921 1599, +358 29 525 2121
  E-post: sari.ikonen
  Assistent
  SYKEn strategisten ohjelmien assistentin tehtävät.
 • Juvonen Harri, +358 295 251 231
  E-post: harri.juvonen
  Servicedirektör
  Strategisen suunnittelun ja seurannan sekä tulosohjausprosessin koordinointi. Toimintajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, asiakkuus- ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen, palvelutoimintaan liittyvien prosessien yhteensovittaminen ja kehittäminen sekä strategisten kehityshankkeiden johtaminen.
 • Primmer Eeva, +358 295 251 521
  E-post: eeva.primmer
  Forskningsdirektör, Professor
  Tieteellisen toiminnan tason, eettisyyden ja vaikuttavuuden varmistaminen sekä tutkimustoiminnan kehittäminen.

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons