Vattenresurser

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:


 • Uusikivi Jari, +358 295 251 718
  E-post: jari.uusikivi
  Enhetschef
  Johtaa vesivarat-ryhmää, Hydrologisen seurannan kehittäminen, hydrologisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden vetäminen.


 • Anttila Annika, +358 50 599 7453, +358 295 251 071
  E-post: annika.anttila
  Hydrogeolog
  Pohjavesien ja hydrologisten seurannan tehtävät ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut.
 • Hakala Jari, +358 295 251 139
  E-post: jari.hakala
  Planeringsingenjör
  Hydrologisten havaintoasemien korkeustieto, valvontakamerat, hydrologiset mittauslaitteet, hydrologiset toimintakäsikirjat ja järvirekisteri.
 • Kivinen Yrjö, +358 50 533 7778, +358 295 251 020
  E-post: yrjo.kivinen
  Hydrolog
  Hydrologisten seurantojen laadunvarmennus: lumilinjat, vedenkorkeuden ja virtaaman seuranta.
 • Laitinen Harri, +358 295 251 347
  E-post: harri.laitinen
  Planeringsingenjör
  Hydrologiset tietojärjestelmät
 • Muinonen Marianne, +358 295 251 433
  E-post: marianne.muinonen
  Biträdande forskare
  pohjavesiaineistot, routa-aineistot, lumiaineistot, vesistöjen jääaineistot, havaitsijasopimukset, havaintopalkkiot
 • Nieminen Jyrki, +358 295 251 452
  E-post: jyrki.nieminen
  Inspektör
  hydrologiset mittauslaitteet, mittausten automatisointi, mittauslaitteiden kalibrointi ja ylläpito
 • Orvomaa Mirjam, +358 295 251 484
  E-post: mirjam.orvomaa
  Hydrogeolog
  Henkilökierrossa 1.9.2020 - 28.2.2021.
 • Pulkkanen Merja, +358 504 666 642, +358 295 252 101
  E-post: merja.pulkkanen
  Hydrolog
  Vesistöseurannan asiantuntija- ja tutkimustehtävät. Jäänpaksuuden, pintaveden lämpötilan ja virtaaman seurannan vastuutehtävät.
 • Sirviö Hannu, +358 295 251 649
  E-post: hannu.sirvio
  Forskningsingenjör
  Hydrologiset tietojärjestelmät
 • Sjöblom Heidi, +358 295 251 650
  E-post: heidi.sjoblom
  Hydrolog
  vesistöjen vedenkorkeus, lumen vesiarvo, aluesadanta, haihdunta, hydrologinen tietopalvelu, vesitilannetiedottaminen
 • Soosalu Sami, +358 50 433 7924, +358 295 252 105
  E-post: sami.soosalu
  Hydrolog
  Vedenkorkeuden mittalaitteiden kahdennukseen datan laadun automaattiseen valvontaan liittyvät tehtävät. Hydrologisen seurannan tehtävät.
 • Tammelin Mira, +358 29 525 2144
  E-post: mira.tammelin
  Grundvatten specialist
  Hydrogeologisten seurantojen laadunvarmistus
 • Taskinen Antti, +358 295 251 684
  E-post: antti.taskinen
  Hydrolog
  Vesistöjen vedenlaadun mallintaminen ja ennustaminen, tilastolliset tutkimusmenetelmät
 • Uschanov Carita, +358 400 148 537, +358 29 525 1136
  E-post: carita.uschanov
  Expert
  Hydrologisen seurannan tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen.

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons