Facilitets- och registertjänster

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:


 • Öster Minna, +358 295 251 900
  E-post: minna.oster
  Enhetschef
  Toimitila- ja kirjaamopalvelujen ryhmäpäällikkö. Toimitiloihin ja toimitilapalveluihin liittyvät hankinnat ja sopimusten hallinnointi. SYKEn toimitilojen turvallisuusasioista vastaaminen.


 • Halonen Paula, +358 295 252 164
  E-post: paula.halonen
  Registrator
  Kirjaamopalvelut, VirastoVahva
 • Heino Leena, +358 295 252 001
  E-post: leena.heino
  Registrator
 • Linko Matti, +358 295 251 383
  E-post: matti.linko
  Vaktmästare
  Postitus, virastomestaripalvelut.
 • Ovaskainen Antero, +358 295 251 485
  E-post: antero.ovaskainen
  Vaktmästare
  Työaikaleimaukset, kulunvalvontakortit, autonkuljetus, virastomestaripalvelut.
 • Pekurinen Mika, +358 295 251 500
  E-post: mika.pekurinen
  Asiakirjahallinnon suunnittelija
  Arkisto- ja kirjaamopalvelut
 • Saarni Antti, +358 295 251 800
  E-post: antti.saarni
  Vaktmästare
  Hankintapalvelut, puhelin-, kiinteistö- ja turvallisuusasiat, virastomestaripalvelut.

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons