Finansiella tjänster

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Merentutkimuslaboratorio (Viikin kampus, EE-rakennus)
Adress: Agnes Sjöbergs gata 2, Agnes Sjöbergs gata 2,FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:

Oulu
Adress: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Uleåborg, PB 413 Uleåborg universitet
Fax:


 • Pietilä Tuula, +358 50 408 8191, +358 295 251 506
  E-post: tuula.pietila
  Ekonomi- och finansieringschef
  Talouspalvelujen vastuuhenkilö, talousarvio, taloussuunnittelu, rahoituksen suunnittelu ja seuranta.


 • Airaksinen Emilia, +358 2 952 51919
  E-post: emilia.airaksinen
  Ekonomiplanerare
  Ympäristöpolitiikkakeskuksen taloustuki
 • Eloranta Ritva, +358 295 251 105
  E-post: ritva.eloranta
  Ekonomiassistent
  Ostolaskujen käsittely, matkustuksen tuki, Viikin merentutkimuslaboratorion toimipaikka, EE-talo
 • Honkonen Anne, +358 295 251 184
  E-post: anne.honkonen
  Ekonomiplanerare
  Johdon tuki -yksikön ja viestinnän sekä strategisten ohjelmien taloustuki
 • Häkkinen Elina, +358 50 355 7489, +358 295 251 681
  E-post: elina.hakkinen
  Redovisningschef
  Laskentatoimen vastuuhenkilö, yleisneuvonta, maksuliikeyhteyshenkilö
 • Kiviranta Annemaria, +358 295 252 031
  E-post: annemaria.kiviranta
  Ekonomiplanerare
  Merikeskuksen taloustuki
 • Koivukangas-Immonen Seija, +358 40 751 4001, +358 295 251 288
  E-post: seija.koivukangas-immonen
  Assistent
  Oulun toimipaikan assistenttitehtävät, laskutus; kululaskujen käsittely, matkustuksen tuki
 • Kuusk Kristi, 
  E-post: kristi.kuusk
  Ekonomiassistent
  Ostolaskujen ja tulotilitapahtumien käsittely
 • Matikainen Eeva, +358 295 251 414
  E-post: eeva.matikainen
  Ekonomi expert
  Laskutuksen ja tulojen käsittelyn vastuuhenkilö, projektien taloushallinnon ohjaus
 • Miettinen Jarkko, +358 29 525 1904
  E-post: jarkko.miettinen
  Ekonomiplanerare
  Tietokeskuksen ja kansainvälisten asiain yksikön taloustuki
 • Määttä Taimi, +358 295 251 447
  E-post: taimi.maatta
  Ekonomiassistent
  Myyntilaskutus ja tulotilitapahtumien käsittely
 • Nordman Teemu, +358 295 251 458
  E-post: teemu.nordman
  Ekonomiassistent
  Ostolaskujen käsittely
 • Ojanen Mirja, +358 295 251 479
  E-post: mirja.ojanen
  Ekonomiassistent
  Ostolaskujen käsittely ja tuntikirjausten tarkastus
 • Osanen Otto, +358 2 952 52008
  E-post: otto.osanen
  Ekonomiplanerare
  Laboratoriokeskuksen taloustuki
 • Paalanen Katja, +358 29 525 2153
  E-post: katja.paalanen
  Controller
  Johdon taloustuki
 • Rannasmaa Kirsi, +358 295 251 541
  E-post: kirsi.rannasmaa
  Assistent
  Laskutus, matkustuksen tuki ja maksuaikakorttiasiat
 • Salo Kari, 
  E-post: kari.salo
  Ekonomiplanerare
  Kulutuksen ja tuotannon keskuksen taloustuki
 • Viskari Sirpa, +358 295 251 749
  E-post: sirpa.viskari
  Redovisningssekreterare
  Maksuaikakorttiasioiden sekä matka- ja kululaskukäsittelyn yhteyshenkilö
 • Visuri Mika, +358 295 251 752
  E-post: mika.visuri
  Ekonomiplanerare
  Vesikeskuksen taloustuki, laskutus; vesistötutkimukset Oulun toimipaikka

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons