Personal- och utbildningstjänster

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:


 • Oksanen Niina, +358 295 251 480
  E-post: niina.oksanen
  Personalchef
  Henkilöstöpalvelujen vastuuhenkilö, henkilöstöpolitiikka, VES-/TES-neuvottelut, sisäisen hallinnon kehittäminen.


 • Blom Minna, +358 295 251 087
  E-post: minna.blom
  Personalassistent
 • Eira Anne, +358 295 251 100
  E-post: anne.eira
  Utbildningsplanerare
  Henkilöstökoulutus, henkilöstökoulutukseen ja muihin SYKEn järjestämiin tilaisuuksiin liittyvät käytännön järjestelyt.
 • Härkönen Riitta, +358 295 251 204
  E-post: riitta.harkonen
  Expert för arbetshälsan
  Työhyvinvointi-, työterveyshuolto-, ja työsuojeluasioiden hoitaminen ja kehittäminen.
 • Klemetti Heli, +358 295 251 285
  E-post: heli.klemetti
  Personalassistent
  Palkkayhdyshenkilön tehtävät
 • Koivuluoma Heidi, +358 295 251 289
  E-post: heidi.koivuluoma
  Administrativ attaché
  Henkilöstöhallinnon kehittämis- ja suunnittelutehtävät, erityisesti palkkausjärjestelmän ylläpito- ja raportointitehtävät, henkilöstöhallinnon tilastotuotanto ja muut selvitykset.
 • Sokura Sari-Anna, +358 29 5252 122
  E-post: sari-anna.sokura
  Jurist, personalärenden
  Virka- ja työehtosopimukset, työoikeus, virkamiesoikeus, yhteistoiminta, työaika ja rekrytointi.
 • Wasenius Minna, +358 295 251 730
  E-post: minna.wasenius
  Expert
  Henkilöstökoulutus ja muu osaamisen kehittäminen. Koulutus- ja osaamisen hallintajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen.

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons