Geoinformatiksystem

Helsinki
Adress: Ladugårdsbågen 11, Ladugårdsbågen 11, FI-00790 Helsingfors, Helsingfors
Fax:


 • Laine Yki, +358 295 251 345
  E-post: yki.laine
  Enhetschef
  Ryhmäpäällikkö, paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmät


 • Alasalmi Hanna, +358 295 251 064
  E-post: hanna.alasalmi
  Forskare
  Operatiivisen kaukokartoituksen kehittäminen, ylläpito ja aineistojen luonti, vedenlaadun kaukokartoitus, www-sivujen ylläpito
 • Heikkinen Mika, +358 295 251 152
  E-post: mika.heikkinen
  Planeringsingenjör
  Paikkatietojärjestelmät
 • Helle Joose, +358 29 525 1039
  E-post: joose.helle
  Applikationsutvecklare
 • Hynninen Mikko, +358 295 251 197
  E-post: mikko.hynninen
  Planeringsingenjör
 • Kervinen Mikko, +358 295 251 275
  E-post: mikko.kervinen
  Systemerare
  Kaukokartoitus
 • Keto Vesa, 
  E-post: vesa.keto
  Specialplanerare
  Operatiivisten kaukokartoitusaineistojen prosessointijärjestelmien kehittäminen sekä näiden järjestelmien ylläpito ja operointi.
 • Lahtinen Ismo, +358 295 251 342
  E-post: ismo.lahtinen
  Forskare
  Envibase-projektin paikka- ja metatietoihin pohjautuvien Internet-palvelujen suunnittelu ja kehittäminen. U-C-IAV-karttatyökalujen ja ilmasto-oppaan SYKEn osuden kehittäminen ja ylläpito.
 • Neuvonen Samuli, +358 295 251 449
  E-post: samuli.neuvonen
  Planeringsingenjör
  Itämereen ja ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvät tietojärjestelmät (virkavapaalla 31.8.2018 saakka)
 • Pyhälahti Timo, +358 295 251 527
  E-post: timo.pyhalahti
  Specialplanerare
  Kaukokartoitus- ja kansalaishavaintojärjestelmät

© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons