Materiaalitalous

Helsinki
Osoite: Aleksanterinkatu 7, Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto
Faksi:


 • Pajukallio Anna-Maija, +358 295 250 218
  Sähköposti: anna-maija.pajukallio@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Yksikön päällikkö

 • Santala Tiina, +358 295 250 159
  Sähköposti: tiina.santala@ym.fi
  Assistentti
  Yksikön päällikön ja yksikön avustaminen


 • Aunola Tauno, 
  Sähköposti: tauno.aunola@ym.fi
  Ylitarkastaja
 • Blauberg Tarja-Riitta, +358 295 250 059
  Sähköposti: tarja-riitta.blauberg@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Jätehuollon tuottajavastuu, romualukset
 • Järvinen Kaija, +358 295 250 112
  Sähköposti: kaija.jarvinen@ym.fi
  Hallitussihteeri
  Jäte- ja kemikaalilainsäädännön valmistelu ja toimeenpano.
 • Kauppila Jussi, 
  Sähköposti: jussi.kauppila@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Jäte- ja tuotelainsäädäntö.
 • Koivuhuhta Auri, +358 50 466 0973
  Sähköposti: auri.koivuhuhta@ym.fi
  Johtava asiantuntija
  Kaivannaisjätteet
 • Korhonen Marja-Riitta, +358 295 250 398
  Sähköposti: marja-riitta.korhonen@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Jätehuolto, erityisesti jätteiden käsittely.
 • Lehtonen Jenni, +358 295 250 066
  Sähköposti: jenni.lehtonen@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Jätetietojärjestelmien kehittäminen, materiaalitori.
 • Levinen Riitta, +358 295 250 162
  Sähköposti: riitta.levinen@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Jätelainsäädännön kokonaisuudistus
 • Nieminen Titta, +358 295 250 197
  Sähköposti: titta.nieminen@ym.fi
  Säädösvalmisteluavustaja
  Osaston lainsäädäntöhankkeissa avustaminen, säädösvalmistelun kehittämiseen liittyvät tehtävät
 • Nikula Taina, +358 295 250 202
  Sähköposti: taina.nikula@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Kestävä kulutus ja tuotanto, Ympäristömerkintä, Julkiset hankinnat
 • Nurmi Eeva, +358 295 250 209
  Sähköposti: eeva.nurmi@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Kemikaali - ja torjunta-ainelainsäädäntö, erityisesti biosidit, kansainväliset kemikaaliasiat.
 • Papponen Hinni, +358 29 525 0384
  Sähköposti: hinni.papponen@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Kansallinen ja EU:n kemikaalilainsäädäntö, kansainväliset kemikaaliasiat.
 • Peuranen Else, +358 295 250 225
  Sähköposti: else.peuranen@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Jätesiirrot, rakennusjätteet, jätteiden käyttö maarakentamisessa, vaaralliset jätteet, paristojen ja akkujen tuottajavastuu
 • Piekkari Leena-Kaisa, +358 295 250 055
  Sähköposti: leena-kaisa.piekkari@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Kiertotaloutta tukevien Green Deal -hankkeiden solmimiseen ja toimintatavan kehittämiseen liittyvät tehtävät.
 • Saarnilehto Merja, +358 295 250 259
  Sähköposti: merja.saarnilehto@ym.fi
  Ohjelmapäällikkö
  Edistää muovihaasteeseen vastaamista, kiertotalouteen siirtymistä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Vastaa vastuuministeriön osalta kansallisen muovitiekartan toimeenpanosta, jatkokehittämisestä ja seurannasta yhteistyössä muiden ministeriöiden ja toimijoiden kanssa.
 • Sorasahi Heikki, 
  Sähköposti: heikki.sorasahi@ym.fi
  Erityisasiantuntija
 • Soveri Ulla-Riitta, +358 295 250 275
  Sähköposti: ulla-riitta.soveri@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Kemikaaliasiat
 • Sten Sirje, +358 295 250 276
  Sähköposti: sirje.sten@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Jätehuollon valtakunnallinen suunnittelu, seuranta ja tilastointi, yhdyskuntajätehuolto ja jätemaksut, virkistysalueiden ja satamien jätehuolto, jätealan ympäristövaikutusten arviointi, elinkaariarviot.
 • Särkkä Ella, +358 295 250 308
  Sähköposti: ella.sarkka@ym.fi
  Hallitussihteeri
  Jätelainsäädännön valmistelu, kehittäminen ja toimeenpano
 • Tikkanen Sarianne, +358 295 250 042
  Sähköposti: sarianne.tikkanen@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Kiertotalous, erityisesti EU-asiat.
 • Toikka Tuulia, +358 295 250 297
  Sähköposti: tuulia.toikka@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Kansaiväliset kemikaaliasiat, kansallinen ja EU:n kemikaalilainsäädäntö.
 • Virtanen Teemu, 
  Sähköposti: teemu.virtanen@ym.fi
  Ylitarkastaja

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta