Päästöt ja ympäristöriskit

Helsinki
Osoite: Aleksanterinkatu 7, Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto
Faksi:


 • Rahnasto Oili, +358 295 250 244
  Sähköposti: oili.rahnasto@ym.fi
  Hallitusneuvos
  Yksikön päällikkö

 • Karjalainen Kirsi, +358 295 250 118
  Sähköposti: kirsi.karjalainen@ym.fi
  Assistentti
  Yksikön päällikön ja yksikön avustaminen


 • Auvvin Pirjo, +358 295 250 336
  Sähköposti: pirjo.auvvin@ym.fi
  Säädösvalmisteluavustaja
  Osaston lainsäädäntöhankkeissa avustaminen, PTJ ja lainlaatija
 • Haavanlammi Katariina, +358 295 250 072
  Sähköposti: katariina.haavanlammi@ym.fi
  Lainsäädäntöneuvos
  Ympäristönsuojelulainsäädäntö, ympäristöoikeus.
 • Herranen Noora, +358 50 406 6559, +358 295 250 401
  Sähköposti: noora.herranen@ym.fi
  Hallitussihteeri
  Ympäristönsuojelulainsäädäntöön, erityisesti pilaantuneita maa-alueita koskevaan lainsäädäntöön, liittyvät valmistelutehtävät sekä ympäristönsuojelulainsäädännön toimeenpanon ohjaus ja tukeminen.
 • Huhtala Merja, +358 295 250 088
  Sähköposti: merja.huhtala@ym.fi
  Hallitussihteeri
  Öljyntorjuntalainsäädäntö, öljysuojarahaston pääsihteeri, kansainvälinen öljyvahinkorahasto (IOPC Fund)
 • Kuisma Jaakko, 
  Sähköposti: jaakko.kuisma@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Teollisuuden ja energiantuotannon ympäristönsuojelu; erityisesti ilmansuojelu, Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
 • Lahtela Juha, +358 295 250 371
  Sähköposti: juha.lahtela@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Ympäristönsuojelun toimeenpano ja ohjaus, ympäristönsuojelun valvonta
 • Lahtinen Tarja, +358 295 250 149
  Sähköposti: tarja.lahtinen@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Ilmansuojelu, ilmanlaatu , liikennepolttoaineet
 • Laine-Ylijoki-Laakso Tia, +358 295 250 150
  Sähköposti: tia.laine-ylijoki@ym.fi
  Lainsäädäntöneuvos
  Ympäristölainsäädäntö, ympäristörikokset
 • Lehtosalo Nina, +358 295 250 400
  Sähköposti: nina.lehtosalo@ym.fi
  erityisasiantuntija
  Ympäristönsuojelulainsäädännön erityisesti jäte- ja ympäristönsuojelulain toimeenpano, ohjaus ja tuki sekä pilaantuneiden alueiden kunnostaminen.
 • Leskinen Kati, +358 295 250 090
  Sähköposti: kati.leskinen@ym.fi
  Asiantuntija
  Öljysuojarahasto, öljyntorjunta, öljyvahingot
 • Pietarinen Aino, +358 29 525 0229
  Sähköposti: aino.pietarinen@ym.fi
  erityisasiantuntija
  Ympäristönsuojelun ja ympäristölainsäädännön toimeenpano ja ohjaus
 • Pietilä Sini, +358 295 250 366
  Sähköposti: sini.pietila@ym.fi
  Hallitussihteeri
  Ympäristönsuojelulainsäädäntö, ympäristönsuojelun ja ympäristölainsäädännön toimeenpano ja ohjaus.
 • Puheloinen Eeva-Maija, +358 295 250 100
  Sähköposti: eeva-maija.puheloinen@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Ympäristönsuojelulainsäädännön, erityisesti ympäristövastuujärjestelmiä, koskevan lainsäädännön kehittäminen ja toimeenpano sekä ympäristönsuojelun osalta poikkeusolojen valmiussuunnittelun ja varautumisen kehittäminen.
 • Rinne Sami, +358 295 250 361
  Sähköposti: sami.rinne@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Ilmansuojelu ja päästöt, paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), ydinenergia ja säteily.
 • Siili-Hakkarainen Laura, +358 295 250 411
  Sähköposti: laura.siili-hakkarainen@ym.fi
  Hallitussihteeri
  Ympäristönsuojelun ja ympäristölainsäädännön toimeenpano ja ohjaus
 • Valtavaara Minna, +358 295 250 170
  Sähköposti: minna.valtavaara@ym.fi
  erityisasiantuntija
  Ympäristöriskien ja ympäristövahinkojen hallinta ja ehkäiseminen sekä kemikaaliasioiden käsittely ympäristöluvissa ja valvonnassa.

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta