Alueet ja yhdyskunnat

Helsinki
Osoite: Aleksanterinkatu 7, Aleksanterinkatu 7,FI-00023 Valtioneuvosto, PL 35 Valtioneuvosto
Faksi:


 • Seppälä Anna-Leena, +358 295 250 242
  Sähköposti: anna-leena.seppala@ym.fi
  Rakennusneuvos
  Alueet ja yhdyskunnat -yksikön päällikkö

 • Nyberg Nelli, +358 295 250 050
  Sähköposti: nelli.nyberg@ym.fi
  Assistentti


 • Andersson Sanna, +358 295 250 063
  Sähköposti: sanna.andersson@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Maakuntakaavoituksen viranomaisyhteistyö, kaavoituksen kehittäminen, uusiutuvat energiamuodot alueidenkäytössä, maaseudut ja rantarakentaminen, kansainvälinen yhteistyö.
 • Anttila Suvi, +358 295 250 208
  Sähköposti: suvi.anttila@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Kaupunkiseutujen kehittäminen ja kaupunkipolitiikka ja sen pohjoismainen yhteistyö, MAL-yhteistyö, kestävän kaupunkikehityksen ohjelma.
 • Collin Annika, +358 295 250 049
  Sähköposti: annika.collin@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän oikeudellinen ja sisällöllinen kehittäminen, digitalisaation huomioon ottaminen rakennettua ympäristöä koskevassa oikeudellisessa ja sisällöllisessä kehittämisessä ja muu toimialan lainsäädännön valmistelu.
 • Hemminki Mervi, 
  Sähköposti: mervi.hemminki@ym.fi
  Korkeakouluharjoittelija
 • Hokkanen Virve, +358 295 250 087
  Sähköposti: virve.hokkanen@ym.fi
  Ohjelmapäällikkö
  Kestävä kaupunki -ohjelman käytännön toimeenpano ja johtaminen.
 • Irjala Antti, +358 295 250 102
  Sähköposti: antti.irjala@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamisen koordinointi, asemakaavoituksen kehittäminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen alueidenkäytössä.
 • Junnila Jaana, +358 295 250 107
  Sähköposti: jaana.junnila@ym.fi
  Hallitusneuvos
  Maankäyttö- ja rakennuslain kehittäminen ja toimeenpano alueidenkäytön osalta, kaavojen toimenpano ja maapolitiikka, digitalisaation edistäminen kaavoituksessa.
 • Juslen Jyri, +358 295 250 108
  Sähköposti: jyri.juslen@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  YK:n kaupunkikehitysasioiden koordinointi ja kehittäminen (YK-Habitat), vaikutusten arvioinnin kehittäminen, valmiussuunnittelu.
 • Jylhä Sanna, +358 295 250 233
  Sähköposti: sanna.jylha@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Maakuntakaavoituksen viranomaisyhteistyö, vähittäiskaupan suuryksiköt, tuulivoima, elinkeinojen ja palveluiden kehittäminen alueidenkäytön suunnittelussa.
 • Jäppinen Sakari, +358 295 250 076
  Sähköposti: sakari.jappinen@ym.fi
  Projektipäällikkö
  Digitalisaation kytkentä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään.
 • Järvinen Jasmin, +358 295 250 161
  Sähköposti: jasmin.jarvinen@ym.fi
  Korkeakouluharjoittelija
 • Katajisto Petteri, +358 295 250 120
  Sähköposti: petteri.katajisto@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Valtakunnalliset liikenne- ja liikennejärjestelmäasiat, liikennepolitiikka, maakuntakaavoitus erityisesti valtakunnallisten liikenneasioiden osalta.
 • Kerkkänen Anu, +358 295 250 142
  Sähköposti: anu.kerkkanen@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  ELY-keskusten viranomaisyhteistyö, maakuntauudistus ELY-keskusten ja eri toimijoiden työnjaon näkökulmasta, ELY-keskusten tulosohjaus.
 • Keränen Pirkko, +358 295 250 126
  Sähköposti: pirkko.keranen@ym.fi
  Säädösvalmisteluavustaja
  Kaavoituksen seuranta, avustaminen tulosryhmän tehtävissä sekä lunastusasioissa.
 • Koski Ulla, +358 295 250 139
  Sähköposti: ulla.koski@ym.fi
  Aluesuunnitteluneuvos
  Maakuntakaavoitusta koskevan tehtäväkokonaisuuden yhteensovittaminen, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntauudistus alueidenkäytön näkökulmasta.
 • Laitio Matti, +358 295 250 154
  Sähköposti: matti.laitio@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Yleispiirteisen kaavoituksen, erityisesti yleiskaavoituksen kehittäminen, ELY-keskusten ohjaus alueidenkäytön näkökulmasta, MRL:n toimivuuden seuranta ja kehittäminen.
 • Maijala Olli, +358 295 250 174
  Sähköposti: olli.maijala@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Kaupunkipolitiikka, metropolipolitiikka, kaupunkiseutujen strateginen kehittäminen, kaupunkikehittämisen ja -politiikan kansallinen ja EU-yhteistyö.
 • Mäkelä Kaisa, +358 295 250 187
  Sähköposti: kaisa.makela@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Kaupunkiseutujen MAL-yhteistyö, MAL-sopimukset, kestävä kaupunkiliikenne ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmät, liikenteen ympäristövaikutukset.
 • Neva Maija, +358 295 250 369
  Sähköposti: maija.neva@ym.fi
  Lainsäädäntöneuvos
  Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön valmistelu ja toimivuuden arviointi sekä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän oikeudellinen kehittäminen.
 • Nummi Pilvi, +358 295 250 373
  Sähköposti: pilvi.nummi@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Sähköinen osallistuminen ja vuorovaikutus alueidenkäytön suunnittelussa, kaavoituksen digitalisaatio
 • Nurmi Juha, +358 295 250 181
  Sähköposti: juha.nurmi@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Yleispiirteisen kaavoituksen ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen, kaupunkiseutujen suunnittelu, MAL-yhteistyö
 • Perähuhta Minna, +358 295 250 223
  Sähköposti: minna.perahuhta@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  KIRA-digi, tieto- ja seurantajärjestelmät, ennakoinnin ja arvioinnin menetelmät, osaston tavoitteet ministeriön ict-arkkitehtuurityössä ja muussa ict-yhteistyössä.
 • Rautiainen Juhana, +358 295 250 075
  Sähköposti: juhana.rautiainen@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Aluesuunnittelun kansainväliset tehtävät sekä EU:n rakennerahastotehtävät, digitalisaation kehittämiseen ja alue- ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvät asiat.
 • Ristimäki Mika, +358 295 250 188
  Sähköposti: mika.ristimaki@ym.fi
  Erityisasiantuntija
  Maaseutukehitys, maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutus, alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä alueiden erilaistumisen seuranta ja ennakointi , elinkeinot ja alueidenkäyttö.
 • Saarela Mirkka, +358 295 250 365
  Sähköposti: mirkka.saarela@ym.fi
  Hallitussihteeri
  Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön valmistelu ja alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän oikeudellinen kehittäminen, alueidenkäyttöä koskevan oikeuskäytännön seuranta.
 • Siru Eeva-Liisa, +358 295 250 273
  Sähköposti: eeva-liisa.siru@ym.fi
  Sihteeri
 • Stenström Maaret, +358 295 250 277
  Sähköposti: maaret.stenstrom@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Maakuntakaavoituksen viranomaisyhteistyö, seuranta ja tietojärjestelmien kehittäminen, merialuesuunnittelu mm. kansainvälisen tiedonvaihdon näkökulmasta.
 • Taskinen Satu, +358 295 250 130
  Sähköposti: satu.taskinen@ym.fi
  Projektipäällikkö
  Digitalisaation kytkentä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään.
 • Tihlman Tiina, +358 295 250 296
  Sähköposti: tiina.tihlman@ym.fi
  Neuvotteleva virkamies
  Merialuesuunnittelu, rannikko- ja merialuestrategia, Euroopan alueelliset yhteistyöohjelmat, pohjoismainen aluesuunnitteluyhteistyö.
 • Tikkanen Marjut, 
  Sähköposti: marjut.tikkanen@ym.fi
  Säädösvalmisteluavustaja
  Seuranta, oikeudellinen seuranta, tilastot
 • Turunen Timo, +358 295 250 303
  Sähköposti: timo.turunen@ym.fi
  Ympäristöneuvos
  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, valtakunnallisen aluerakenteen kehittäminen ja kehityksen ennakointi, aluekehittämisasiat, maakuntakaavoituksen viranomaisyhteistyö.

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta