Merien saastuminen

Merentutkimuslaboratorio (Viikin kampus, EE-rakennus)
Osoite: Agnes Sjöbergin katu 2, Agnes Sjöbergin katu 2, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:

Helsinki/Kaaritalo
Osoite: Mustialankatu 3, Mustialankatu 3,00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:


 • Lehtonen Kari, +358 295 251 359
  Sähköposti: kari.lehtonen
  Ryhmäpäällikkö
  Ryhmäpäällikkö, haitallisten aineiden ja muiden ympäristömuutosten biologisten vaikutuksien tutkimus, meriekosysteemin terveyteen liittyvät tutkimushankkeet, kansainväliset tutkimustehtävät


 • Ahvo Aino, 
  Sähköposti: aino.ahvo
  Tutkija
 • Elovaara Samu, 
  Sähköposti: samu.elovaara
  Tutkija
 • Eronen-Rasimus Eeva, +358 46 922 1008, +358 295 251 833
  Sähköposti: eeva.eronen-rasimus
  Tutkija

 • Jörgensen Kirsten, +358 295 251 245
  Sähköposti: kirsten.jorgensen
  Johtava tutkija
  Ekosysteemiterveys ja haitalliset aineet, bioremediaatio, öljyn biohajoaminen, sedimentin kemiallis-biologisten prosessien tutkimus, Fe/Mn saostumat
 • Kaartokallio Hermanni, +358 295 251 247
  Sähköposti: hermanni.kaartokallio
  Erikoistutkija
  Itämeren mikrobiekologia, merijään ekologia, arktisten merialueiden asiantuntijatehtävät
 • Kankaanpää Harri, +358 295 251 258
  Sähköposti: harri.kankaanpaa
  Erikoistutkija
  Orgaaninen kemia, kemialliset in-situ -menetelmät, rikkivetyilmiöt, pohjaympäristöjen ja sedimenttien tutkimus ml. tutkimuskaikuluotaus ja gammaspektrometria, levämyrkky- ja öljypitoisuuksien seuranta ja tutkimus, öljypäästölausunnot
 • Lastumäki Anu, +358 295 251 352
  Sähköposti: anu.lastumaki
  Suunnittelija
  •Haitallisten aineiden biologiset vaikutukset meriekosysteemissä •Kansainvälisten tutkimushankkeiden suunnittelu ja koordinointi: kenttätyöt tutkimusaluksilla, laboratorioanalyysit, tutkimustulosten tarkastelu ja raportointi •Merenhoitosuunnitelmaan sisältyvän biomarkkerianalytiikan kehittäminen. •Laitoksen tutkimussukellustehtävät ja vedenalainen valokuvaus.
 • Lukkari Kaarina, +358 295 251 393
  Sähköposti: kaarina.lukkari
  Erikoistutkija
  Merikemia, merisedimentin biogeokemialliset prosessit ja ravinteiden, erityisesti fosforin, kierto
 • Reunamo Anna, +358 295 251 557
  Sähköposti: anna.reunamo
  Erikoistutkija
  Itämeren öljynhajottajabakteerit
 • Rytkönen Jorma, +358 295 251 583
  Sähköposti: jorma.rytkonen
  Kehittämispäällikkö
  Öljyntorjuntaharjoitukset, öljyntorjunnan kehitys- ja tutkimustyö, meriturvallisuusasiat, kansainvälinen yhteistyö (erityisesti Venäjä). Projektit: SWERA, PREDICT, WINOIL, MIMIC, BRISK
 • Santasalo Markus, +358 50 305 9420, +358 295 251 888
  Sähköposti: markus.santasalo
  Tarkastaja
 • Tonteri Ossi, 
  Sähköposti: ossi.tonteri
  Tutkija
 • Turja Raisa, +358 295 251 710
  Sähköposti: raisa.turja
  Tutkijatohtori
  Haitallisten aineiden kertyminen sekä biologiset vaikutukset merieliöissä, CHEMSEA-hankkeen vastuuhenkilö.

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta