Merialueiden kestävä käyttö

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:


 • Varjopuro Riku, +358 295 251 725
  Sähköposti: riku.varjopuro@syke.fi
  Ryhmäpäällikkö
  Vuorovaikutteiset menetelmät. Luonnonvarojen suojelun ja käytön politiikat ja käytännöt. Merten suojelun politiikat ja merialuesuunnittelu. Kalastuksen ja vesiviljelyn ympäristönäkökohdat.


 • Forsblom Louise, 
  Sähköposti: louise.forsblom@syke.fi
  Erikoistutkija
 • Jernberg Susanna, 
  Sähköposti: susanna.jernberg@syke.fi
  Tutkija
  Ekosysteemipalveluiden määrittäminen merellä, niiden linkitys meriluonnon monimuotoisuuteen ja huomioiminen päätöksentekoprosessissa. Ilmastonmuutostutkimus ekosysteemipalveluihin ja ravintoverkkoihin liittyen Bayes-menetelmien avulla. Kansainvälinen ympäristökasvatuksen kehittäminen.
 • Jokinen Ari-Pekka, +358 29 525 1373
  Sähköposti: ari-pekka.jokinen@syke.fi
  Tutkija
 • Juva Katriina, 
  Sähköposti: katriina.juva@syke.fi
  Tutkija
 • Kallio Niko, +358 295 251 186
  Sähköposti: niko.kallio@syke.fi
  Tutkija
 • Karvinen Ville, +358 295 251 263
  Sähköposti: ville.karvinen@syke.fi
  Tutkija
 • Kuismanen Lauri, +358 295 252 125
  Sähköposti: lauri.kuismanen@syke.fi
  Tutkija
 • Nurmi Marco, +358 295 251 465
  Sähköposti: marco.nurmi@syke.fi
  Apulaistutkija
  Paikkatietoaineistojen kokoaminen ja siirtäminen kartalle
 • Piepponen Hanna, +358 40 182 3334
  Sähköposti: hanna.piepponen@syke.fi
  Tutkija
  VELMUn mallinnus, kaukokartoitus ja karttatuotanto –osaprojektin vetäjä, meriluonnon kaukokartoitusmenetelmien kehitys, merikeskuksen paikkatietotuki
 • Takolander Antti, +358 295 251 206
  Sähköposti: antti.takolander@syke.fi
  Tutkija
 • Vesikko Ljudmila, +358 295 251 737
  Sähköposti: ljudmila.vesikko@syke.fi
  Erikoissuunnittelija
  Suomenlahti -vuosi 2014 -hanke, Suomenlahden suojelun kolmikantayhteistyö, Luoteis-Venäjän luonnonsuojeluhankkeet, suomalais-venäläinen rajavesikomissio.
 • Viitasalo Markku, +358 295 251 742
  Sähköposti: markku.viitasalo@syke.fi
  Tutkimusprofessori
  Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMUn koordinaatio; biodiversiteetti, merten suojelu ja kestävä käyttö, ilmastonmuutos, kansalliset ja kansainväliset asiantuntijatehtävät
 • Viljanmaa Wilma, +358 40 704 5191, +358 29 525 1743
  Sähköposti: wilma.viljanmaa@syke.fi
  Erikoissuunnittelija
  VELMU-koordinaatio, kansallinen ja kansainvälinen hankeyhteistyö
 • Virtanen Elina, +358 503 853 290, +358 295 251 055
  Sähköposti: elina.a.virtanen@syke.fi
  Erikoistutkija
  Meriluonnon suojelua ja kestävää käyttöä koskevat kansainväliset tutkimushankkeet ja niiden koordinaatio. Vedenalaista monimuotoisuutta kuvaavien spatiaalisten mallien kansallinen ja kansainvälinen kehitys ja kehitystyön koordinointi. VELMU-ohjelman mallinnus ja karttatuotanto. - Kansainvälisen vedenalaisen habitaattitietokannan kehitys (EMODnet). Spatiaaliset priorisointimenetelmät meriluonnonsuojelussa ja merialuesuunnittelussa. Kansallista merialuesuunnittelua tukevat työt. Kehitysyhteistyöhankkeet: merialuesuunnittelun kapasiteetin rakentaminen ja paikkatietokoulutus

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta