Alueidenkäytön hallinta

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:


 • Vierikko Kati, +358 29 525 2084
  Sähköposti: kati.vierikko
  Ryhmäpäällikkö
  Ryhmäpäällikkö Kari Oinosen sijainen 1.5.-31.12.2020


 • Koivisto Sonja, +358 29 525 2197
  Sähköposti: sonja.koivisto
  Korkeakouluharjoittelija
 • Kontio Panu, +358 295 251 293
  Sähköposti: panu.kontio
  Vanhempi tutkija
  Alueiden käyttöön liittyvä tutkimus ja kehittäminen
 • Nieminen Hanna, +358 29 525 1858
  Sähköposti: hanna.p.nieminen
  Tutkija
  Kestävään alueiden käyttöön ja hallintaan liittyvä kansallinen ja kansainvälinen tutkimus- ja kehitystyö. Mm. maankäytön suunnittelun, lähiympäristön ja kiertotalouden kysymykset. Elinympäristön tietopalvelu Liiterin viestintä, markkinointi ja koulutukset.
 • Nyberg Elina, +358 29 525 1396
  Sähköposti: elina.nyberg
  Tutkija
  Yhdyskuntarakenteen ja lähiympäristön kehittämiseen liittyvä tutkimus
 • Rehunen Antti, +358 295 251 550
  Sähköposti: antti.rehunen
  Erikoistutkija
  Alueidenkäytön ohjauskeinojen ja kestävyyden arvioinnin kehittäminen, alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kestävän liikkumisen tutkimus
 • Saarikoski Heli, +358 295 251 589
  Sähköposti: heli.saarikoski
  Erikoistutkija
  Ympäristökiistojen ja yhteistoiminnallisen luonnonvarasuunnittelun tutkimus, osallistuva integroiva arviointi
 • Shemeikka Petri, +358 295 251 636
  Sähköposti: petri.j.shemeikka
  Tutkija
  alueiden käyttö
 • Strandell Anna, +358 295 251 657
  Sähköposti: anna.strandell
  Vanhempi tutkija
  Rakennetun ympäristön ja asumisen tutkimus- ja kehittämishankkeet.
 • Torkko Jussi, +358 29 525 2198
  Sähköposti: jussi.torkko
  Korkeakouluharjoittelija
 • Vartiainen Kaarina, +358 29 525 1729
  Sähköposti: kaarina.vartiainen
  Erikoistutkija
  alueiden käyttö, maankäytön suunnittelu, rakennetun ympäristön sähköiset palvelut

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta