Kestävän kaupungistumisen strateginen ohjelma

Helsinki
Osoite: Mechelininkatu 34a, Mechelininkatu 34a,00260 Helsinki, PL 140 Helsinki
Faksi:


 • Terämä Emma, +358 295 251 692
  Sähköposti: emma.terama
  Johtaja
  Yhdyskuntarakenteen ja rakennetun ympäristön tutkimus. SYKEn kansainvälisen ja kansallisen tutkimuksen koordinoiminen ja kehittäminen Kestävä yhdyskunta -tutkimusohjelmassa.


 • Faehnle Maija, +358 295 251 109, +358 40 754 2857
  Sähköposti: maija.faehnle
  erikoistutkija
  Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com
 • Mattinen-Yuryev Maija, +358 295 251 417
  Sähköposti: maija.mattinen-yuryev
  Erikoistutkija
  Kestävään kaupunkikehitykseen liittyvä tutkimus ja koordinointi, erit. rakennuskannan energiatehokkuus, kestävä asuminen, ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristötehokkuus, mallintaminen ja rakennetun ympäristön tietovarastot.
 • Peltomaa Juha, +358 295 251 081
  Sähköposti: juha.peltomaa
  Erikoistutkija
  Kestävään kaupunkikehitykseen, luonnonvarojen käyttöön ja biotalouteen liittyvä tutkimus.

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta