Kulutuksen ja tuotannon keskus

Helsinki
Osoite: Mechelininkatu 34a, Mechelininkatu 34a,00260 Helsinki, PL 140 Helsinki
Faksi:


 • Seppälä Jyri, +358 295 251 629
  Sähköposti: jyri.seppala
  Johtaja
  Kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja

 • Ojanen Seija, +358 295 251 477
  Sähköposti: seija.ojanen
  Assistentti
  -

 • Rehumäki Roosa, +358 295 251 832
  Sähköposti: roosa.rehumaki
  Assistentti


 • Alhola Katriina, +358 295 251 065
  Sähköposti: katriina.alhola
  Erikoistutkija
  Yhdennetty tuotepolitiikka, tuotepaneelit, ekotehokkaat julkiset hankinnat
 • Nissinen Ari, +358 295 251 457
  Sähköposti: ari.nissinen
  Kehittämispäällikkö
  Kulutuksen ja tuotteiden kestävyyden arviointi
 • Nysten Taina, +358 295 251 470
  Sähköposti: taina.nysten
  Johtava asiantuntija
  Kestävää käyttöä ja ympäristömyötäisiä tuotanto- ja kulutusratkaisuja edistävä tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät.
 • Silvo Kimmo, +358 295 251 640
  Sähköposti: kimmo.silvo
  Kehittämispäällikkö
  Kehittämispäällikkö. Asiantuntijapalveluiden ja viranomaistoiminnan sekä asiakkuuksien ja henkilöstöasioiden kehittäminen; teollisen toiminnan ympäristönsuojelun yhdennetyt tarkastelut ja sääntely.

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta