Vesikeskus

Helsinki
Osoite: Mechelininkatu 34a, PL 140, 00251 Helsinki
Faksi: +358 9 5490 2190

Jyväskylä
Osoite: Survontie 9 A, Survontie 9 A, 40500 Jyväskylä
Faksi: +358 20 490 2902

Oulu
Osoite: Paavo Havaksen tie 3, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Faksi: +358 8 816 2872


 • Heiskanen Anna-Stiina, +358 295 251 162
  Sähköposti: anna-stiina.heiskanen
  Johtaja
  Vesikeskuksen johtaja

 • Laaksonen Päivi, +358 295 251 339
  Sähköposti: paivi.laaksonen
  Sihteeri
 • Ojanen Mirja, +358 295 251 479
  Sähköposti: mirja.ojanen
  Assistentti


 • Eloheimo Karri, +358 295 251 758
  Sähköposti: karri.eloheimo
  Projektipäällikkö
  Kansalliset ja kansainväliset vesialan yhteistyöhankkeet.
 • Heinonen Heli, +358 295 251 159
  Sähköposti: heli.heinonen
  Suunnittelija
  SYKEn toimintajärjestelmätyö, SYKEn ympäristöjärjestelmän kehittäminen ja ylläpito, laatutyö.
 • Huttula Timo, +358 295 251 193
  Sähköposti: timo.huttula
  Tutkimuspäällikkö
  Vesistöjen hydro- ja termodynamiikka, haitallisten aineineiden kierto vesistössä, vedenlaatumallinnus, hydrologiset prosessit
 • Lipponen Annukka, 
  Sähköposti: annukka.lipponen
  kalliopohjavesi, geofysikaaliset menetelmät, riskinarviointi, pohjaveden suojelu, pohjaveden käyttö
 • Maunula Markku, +358 295 251 420
  Sähköposti: markku.maunula
  Palvelupäällikkö
 • Meissner Kristian, +358 295 251 422
  Sähköposti: kristian.meissner
  Erikoistutkija
  Biologisen seurannan kehittäminen, biologisen vertailulaboratoriotoiminnan kehittäminen, järvet, joet, pohjaeläimet
 • Strandman Ari, +358 295 251 658
  Sähköposti: ari.strandman
  Yli-insinööri
  laatutyön kehittäminen ja auditoinnit, hankintamenettelyt, rakentamisen ja rakennuttamisen kehittäminen
 • Visuri Mika, +358 295 251 752
  Sähköposti: mika.visuri
  Taloussuunnittelija
  Talousyhdyshenkilön tehtävät ja vesistötutkimukset

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta