Haitalliset aineet

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:

Jyväskylä
Osoite: Survontie 9 A, Survontie 9 A,40500 Jyväskylä, Survontie 9 A Jyväskylä
Faksi:


 • Salminen Jani, +358 295 251 608
  Sähköposti: jani.salminen@syke.fi
  Ryhmäpäällikkö
  Haitallisten aineiden hallinta kiertotaloudessa, haitalliset aineet (kohtalo, riskinarviointi, kunnostaminen) maaperässä, pohjavedessä ja sedimenteissä.


 • Ahkola Heidi, +358 295 251 053
  Sähköposti: heidi.ahkola@syke.fi
  Erikoistutkija
  Haitallisten aineiden tutkimus vesistä, sedimenteistä ja puhdistamolietteestä. Passiivikeräinmenetelmät. Erilaiset haitallisia aineita käsittelevät selvitystyöt.
 • Fjäder Päivi, +358 295 251 434
  Sähköposti: paivi.fjader@syke.fi
  Tutkija
  Ympäristölle haitallisten aineiden ja niiden päästölähteiden tutkimus, puhdistamolietteet, Kansallinen kemikaaliohjelma, Pysyvät orgaaniset yhdisteet, muovit ja haitalliset aineet, lääkeaineet ympäristössä
 • Häkkinen Jani, +358 50 598 8680, +358 295 251 793
  Sähköposti: jani.hakkinen@syke.fi
  Tutkija
  Eniten kuljetettavien kemikaalien ympäristöriskinarviointi. Ympäristövahinkoihin liittyvät kemialliset riskit. Haitallisten aineiden riskinarvioinnit.
 • Högmander Pia, +358 29 525 2028
  Sähköposti: pia.hogmander@syke.fi
  Tutkija
 • Junttila Ville, 
  Sähköposti: ville.junttila@syke.fi
  Tutkija
  Haitallisten ja vaarallisten aineiden seurannat vesiympäristössä ja päästölähteiden kartoitus.
 • Jylhä Henna, +358 504 728 247, +358 295 252 050
  Sähköposti: henna.jylha@syke.fi
  Tutkija
 • Mehtonen Jukka, +358 295 251 421
  Sähköposti: jukka.mehtonen@syke.fi
  Erikoissuunnittelija
  • Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet (ml. VPD:n prioriteettiaineet); päästöt, Watchlist, riskinarviointi ja ohjeistuksia • Haitallisiin aineisiin kuten lääkeaineisiin ja PFAS-yhdisteisiin liittyviä kartoituksia ja selvityksiä • Kansallisia ja kv-työryhmiä; mm. EU:n Itämeristrategian Policy Area HAZARDS, vesien- ja merenhoito, kansallinen kemikaaliohjelma (KELO)
 • Nousiainen Aura, +358 29 525 2264
  Sähköposti: aura.nousiainen@syke.fi
  Erityisasiantuntija
  Isännällisten pilaantuneiden maa-alueiden tunnistaminen ja kestävän kunnostamisen koordinointi ja kehittäminen, pilaantuneiden alueiden toimialakohtaisten selvitysten toimeenpano sekä aluehallinnon PIMA-viranomaisten tukeminen.
 • Pyy Outi, +358 295 251 530
  Sähköposti: outi.pyy@syke.fi
  Johtava asiantuntija
  Pilaantuneet maa-alueet ja niiden kartoitus, riskienhallinta, lainsäädäntö ja EU-yhteistyö.
 • Reinikainen Jussi, +358 295 251 551
  Sähköposti: jussi.reinikainen@syke.fi
  Erikoistutkija
  pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointi ja -hallinta
 • Rinne Petra, +358 295 251 083
  Sähköposti: petra.rinne@syke.fi
  Tutkija
 • Seppälä Timo, +358 295 251 630
  Sähköposti: timo.seppala@syke.fi
  Ylitarkastaja
  Pysyvät orgaaniset yhdisteet, UNEP/UNECE POP-sopimukset, arktinen yhteistyö: vanhentuneiden torjunta-aineiden varastojen käsittely Venäjällä -hanke, PCB, Kansallinen kemikaaliohjelma
 • Siimes Katri, +358 295 251 637
  Sähköposti: katri.siimes@syke.fi
  Tutkija
  Haitallisten aineiden vesistökuormitukseen, pintavesien seurantaan ja tilan arviointiin liittyvät tehtävät: Pintavesien kemiallisen tilan luokittelu, torjunta-aineiden seuranta, kasvinsuojeluaineiden ympäristökäyttäytyminen ja sen mallinnus. Kertymärekisteri.
 • Silvola Matti, +358 295 251 641
  Sähköposti: matti.silvola@syke.fi
  Kehitysinsinööri
 • Sorvari Jaana, +358 295 252 159
  Sähköposti: jaana.sorvari@syke.fi
  Johtava tutkija
  pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointi ja riskinhallinnan ekotehokkuusarviointi, mineraalisten jätteiden ympäristökelpoisuusarviointi
 • Tuomainen Jouko, +358 295 251 701
  Sähköposti: jouko.tuomainen@syke.fi
  Erikoistutkija
  asiantuntija, selvitykset pilaantuneen maaperän puhdistamisvastuusta
 • Virkkunen Henri, +358 29 525 2025
  Sähköposti: henri.virkkunen@syke.fi
  Tutkija
 • Vähä Emmi, +358 29 525 1828
  Sähköposti: emmi.vaha@syke.fi
  Erityisasiantuntija
  Haitallisten aineiden päästöihin, päästöjen vähentämiseen, vesistökuormitukseen ja tilanarviointiin liittyvät tehtävät. Haitallisiin aineisiin liittyvät koordinoivat tehtävät HELCOM PRESSURE -ryhmässä.
 • Äystö Lauri, +358 295 251 843
  Sähköposti: lauri.aysto@syke.fi
  Tutkija
  Lääkeaineiden ja muiden haitallisten aineiden ympäristökuormituksen ja riskien arvioimiseen liittyvät tehtävät.

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta