Luonnonvarojen kestävä käyttö

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:

Joensuu
Osoite: Yliopistokatu 7 (Natura-rakennus), Yliopistokatu 7 (Natura-rakennus),80100 Joensuu, PL 111 Joensuu
Faksi:


 • Soimakallio Sampo, +358 40 707 6891, +358 295 251 803
  Sähköposti: sampo.soimakallio
  Ryhmäpäällikkö
  Elinkaariarviointi, mallinnuksen kehittäminen, skenaarioanalyysit, ilmastovaikutukset, biotalous ja energiajärjestelmät


 • Heinonen Reija, +358 295 252 204
  Sähköposti: reija.heinonen
  Tutkimusavustaja
  Osallistuminen maan laadun arviointiin, kenttämittauksiin ja näytteenottoon STN MULTA koetiloilla. Maanäytteiden laboratorioanalyysi. Tulosten käsittely ja raportointi.
 • Heinonen Tero, +358 29 525 2123
  Sähköposti: tero.heinonen
  Tutkija
  Tutkia tavaroiden, palvelujen ja julk. hankintojen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, kestävän kiertotalouden ratkaisuja sekä kansalaisten ja kuntien hiilijalanjälkiä
 • Holma Anne, +358 295 251 180
  Sähköposti: anne.holma
  Tutkija
  - Luonnon monimuotoisuus - Metsävarojen kestävä käyttö - Uusiutuva energia
 • Horn Susanna, +358 29 525 2124
  Sähköposti: susanna.horn
  Erikoistutkija
  Tutkia tavaroiden, palvelujen ja julk. hankintojen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, kestävän kiertotalouden ratkaisuja sekä kansalaisten ja kuntien hiilijalanjälkiä
 • Johansson Annika, +358 504 701 788, +358 295 252 006
  Sähköposti: annika.johansson
  Tutkija
 • Judl Jachym, +358 295 251 227
  Sähköposti: jachym.judl
  Tutkija
  - Elinkaariarvioinnit ja sovellukset käytännössä - Liikenteen ja teknologioiden ympäristövaikutukset - Uudet liiketoimintamallit kiertotaloudessa ja niiden kestävyysarvioinnit
 • Karvonen Jaakko, +358 50 468 3796, +358 295 251 875
  Sähköposti: jaakko.karvonen
  Tutkija
  - Metsäbiotalous - Kestävyyden arviointi - Päätösanalyysi
 • Kilpeläinen Antti, +358 295 251 280
  Sähköposti: antti.kilpelainen
  Erikoistutkija
  - Metsäbiomassan tuotannon ja käytön ilmastovaikutukset - Elinkaariarvioinnit - Metsien hoito
 • Lahtinen Laura, +358 295 251 003
  Sähköposti: laura.lahtinen
  Korkeakouluharjoittelija
 • Lehtoranta Suvi, +358 295 251 362
  Sähköposti: suvi.lehtoranta
  Tutkija
  Kiertotalouteen liittyvät kestävyys- ja elinkaaritarkastelut; elinkaarimallinnus, ravinnetehokkuus ja suljettu ravinteiden kierto, teolliset symbioosit
 • Mattila Tuomas, +358 295 251 415
  Sähköposti: tuomas.mattila
  Erikoistutkija
  Ympäristövaikutusten matemaattinen mallinnus, elinkaariarviointi
 • Myllyviita Tanja, +358 295 251 872
  Sähköposti: tanja.myllyviita
  Erikoistutkija
  Luonnonvarojen kestävä käyttö - Prosessien kestävyys- ja elinkaaritarkastelut - Monikriteerinen päätösanalyysi -
 • Niemi Jari, +358 295 251 004
  Sähköposti: jari.niemi
  Korkeakouluharjoittelija
 • Niemistö Johanna, +358 295 251 836
  Sähköposti: johanna.niemisto
  Erikoistutkija
  - Teollisuuden prosessi- ja ympäristötekniikka (mm. erotusprosessit) - Bioenergian ja biokemikaalien valmistus - Prosessien kestävyyden arviointi (elinkaariarviointi)
 • Sankelo Paula, +358 295 252 029
  Sähköposti: paula.sankelo
  Tutkija
 • Savolainen Hannu, +358 50 464 2477, +358 295 251 839
  Sähköposti: hannu.savolainen
  Tutkija
  Osallistuminen Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavaan EAKR- ”Vähähiilisyydestä kilpailuetua kunnille” -hankkeeseen.
 • Sironen Susanna, +358 295 251 648
  Sähköposti: susanna.sironen
  Erikoistutkija
  - Tilastollinen mallintaminen, panos-tuotosanalyysi ja geoinformatiikka - Metsänarvioimistiede ja metsävarat - Monikriteerinen päätösanalyysi
 • Suikkanen Johanna, +358 50 466 5282, +358 295 251 845
  Sähköposti: johanna.suikkanen
  Tutkija
  "Joutsenmerkki, kiertotalous ja ympäristöjalanjälki" hankkeen tutkija

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta