Teollisuuden ympäristönsuojelu

Helsinki
Osoite: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki, Helsinki
Faksi:


 • Jouttijärvi Timo, +358 295 251 226
  Sähköposti: timo.jouttijarvi
  Ryhmäpäällikkö
  kestävä tuotanto, BAT


 • Attila Mikko, +358 295 251 077
  Sähköposti: mikko.attila
  Suunnittelija
  Ympäristönsuojelulain uudistus, ympäristölupien seuranta, ympäristölupahakemus- ja ilmoituslomakkeet, teollisuuspäästö- ja jätteenpolttodirektiivien raportointi
 • Finel Nufar, +358 295 251 113
  Sähköposti: nufar.finel
  Ylitarkastaja
  Fluoratut kasvihuonekaasut (F-kaasut) ja otsonikerrosta heikentävät aineet; EU-asetusten toimivaltaisen viranomaisen tehtävät, lainsäädännön kansallinen toimeenpano, kansainvälinen yhteistyö
 • Forsberg Tommi, +358 400 148 698, +358 295 251 116
  Sähköposti: tommi.forsberg
  Suunnittelija
  Fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöinventaario ja inventaarion kehittäminen, ilmanepäpuhtauspäästöinventaariot, ilmapäästötietojärjestelmän vastuukäyttäjä
 • Forsius Kaj, +358 295 251 119
  Sähköposti: kaj.forsius
  Projektipäällikkö
 • Grönroos Juha, +358 295 251 128
  Sähköposti: juha.gronroos
  Erikoistutkija
  - Maatalouden ympäristönsuojelu ja elinkaariarviointi - Kotieläintalouden ympäristöasiat (mm. BAT) ja kaasumaisten päästöjen mallintaminen - Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja sitä tukevien työkalujen kehittäminen
 • Lardot Sofia, +358 295 252 196
  Sähköposti: sofia.lardot
  Korkeakouluharjoittelija
  Ympäristölupien seurantaan liittyvät tehtävät (tietojen tallentaminen ja seurantaraportin laatiminen).
 • Mikkola-Pusa Johanna, +358 295 251 428
  Sähköposti: johanna.mikkola-pusa
  Suunnittelija
  Orgaanisten yhdisteiden ja hiukkasten päästöjen sekä maatalouspäästöjen inventointi, VAHTI-tietojen tarkistaminen energiaperäisten päästöjen laskentaa varten
 • Munther Joonas, +358 295 251 435
  Sähköposti: joonas.munther
  Tutkija
  Osallistuminen ilman epäpuhtauksien inventaariotyöhön.
 • Petäjä Jouko, +358 295 251 508
  Sähköposti: jouko.petaja
  Erikoistutkija
  Kasvihuonekaasut, energiantuotanto
 • Reinikainen Tapio, +358 505 988 548, +358 295 251 847
  Sähköposti: tapio.reinikainen
  Ylitarkastaja
  -
 • Saarinen Kristina, +358 295 251 590
  Sähköposti: kristina.saarinen
  Projektipäällikkö
  Ilmapäästöt, päästöjen tarkkailu
 • Suoheimo Pirke, +358 295 251 663
  Sähköposti: pirke.suoheimo
  Ylitarkastaja
  Jätteiden kansainvälisten siirtojen lupakäsittely ja valvonta, EMAS-rekisteröinnit, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät

© Copyright Valtion ympäristöhallinto |  Jätä palautetta