Material Economy

Helsinki
Address: Aleksanterinkatu 7, Aleksanterinkatu 7,FI-00023 GOVERNMENT, P.O.Box 35 Government
Fax:


 • Pajukallio Anna-Maija, +358 295 250 218
  E-mail: anna-maija.pajukallio@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
  Yksikön päällikkö


 • Blauberg Tarja-Riitta, +358 295 250 059
  E-mail: tarja-riitta.blauberg@ym.fi
  Ministerial Adviser
  Jätehuollon tuottajavastuu, romualukset
 • Gustafsson Sonja, +358 295 160 266
  E-mail: sonja.gustafsson@ym.fi
  EU Assistant
 • Järvinen Kaija, +358 295 250 112
  E-mail: kaija.jarvinen@ym.fi
  Senior Officer for Legal Affairs
  Jäte- ja kemikaalilainsäädännön valmistelu ja toimeenpano.
 • Kauppila Jussi, 
  E-mail: jussi.kauppila@ym.fi
  Senior Specialist
  Jäte- ja tuotelainsäädäntö.
 • Koivuhuhta Auri, +358 50 466 0973
  E-mail: auri.koivuhuhta@ym.fi
  Leading Expert
  Kaivannaisjätteet
 • Korhonen Marja-Riitta, +358 295 250 398
  E-mail: marja-riitta.korhonen@ym.fi
  Senior Specialist
  Jätehuolto, erityisesti jätteiden käsittely.
 • Lehtonen Jenni, +358 295 250 066
  E-mail: jenni.lehtonen@ym.fi
  Expert
  Yhdyskuntajätehuolto ja jätemaksut, jätealan ympäristövaikutusten arviointi, jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustahanke
 • Levinen Riitta, +358 295 250 162
  E-mail: riitta.levinen@ym.fi
  Senior Ministerial Adviser
  Jätelainsäädännön kokonaisuudistus
 • Londesborough Susan, +358 295 250 313
  E-mail: susan.londesborough@ym.fi
  Senior Specialist
  Kemikaaliasiat, erityisesti EU- ja kansainväliset tehtävät.
 • Nieminen Soile, +358 29 525 0344
  E-mail: soile.nieminen@ym.fi
  Specialist
  Kaivannaisjätehuolto.
 • Nieminen Titta, +358 295 250 197
  E-mail: titta.nieminen@ym.fi
  Assistant, Legislative Drafting
  Osaston lainsäädäntöhankkeissa avustaminen, säädösvalmistelun kehittämiseen liittyvät tehtävät
 • Nikula Taina, +358 295 250 202
  E-mail: taina.nikula@ym.fi
  Ministerial Adviser
  Kestävä kulutus ja tuotanto, Ympäristömerkintä, Julkiset hankinnat
 • Nurmi Eeva, +358 295 250 209
  E-mail: eeva.nurmi@ym.fi
  Ministerial Adviser
  Kemikaali - ja torjunta-ainelainsäädäntö, erityisesti biosidit, kansainväliset kemikaaliasiat.
 • Papponen Hinni, +358 29 525 0384
  E-mail: hinni.papponen@ym.fi
  Ministerial Adviser
  Kansallinen ja EU:n kemikaalilainsäädäntö, kansainväliset kemikaaliasiat.
 • Peuranen Else, +358 295 250 225
  E-mail: else.peuranen@ym.fi
  Ministerial Adviser
  Jätesiirrot, rakennusjätteet, jätteiden käyttö maarakentamisessa, vaaralliset jätteet, paristojen ja akkujen tuottajavastuu
 • Piekkari Leena-Kaisa, +358 295 250 055
  E-mail: leena-kaisa.piekkari@ym.fi
  Expert
  Kiertotaloutta tukevien Green Deal -hankkeiden solmimiseen ja toimintatavan kehittämiseen liittyvät tehtävät.
 • Saarnilehto Merja, +358 295 250 259
  E-mail: merja.saarnilehto@ym.fi
  Director, Moisture and Mould Programme
  Edistää muovihaasteeseen vastaamista, kiertotalouteen siirtymistä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Vastaa vastuuministeriön osalta kansallisen muovitiekartan toimeenpanosta, jatkokehittämisestä ja seurannasta yhteistyössä muiden ministeriöiden ja toimijoiden kanssa.
 • Sorasahi Heikki, 
  E-mail: heikki.sorasahi@ym.fi
  Senior Specialist
 • Soveri Ulla-Riitta, +358 295 250 275
  E-mail: ulla-riitta.soveri@ym.fi
  Ministerial Adviser
  Kemikaaliasiat
 • Sten Sirje, +358 295 250 276
  E-mail: sirje.sten@ym.fi
  Ministerial Adviser
  Jätehuollon valtakunnallinen suunnittelu, seuranta ja tilastointi, yhdyskuntajätehuolto ja jätemaksut, virkistysalueiden ja satamien jätehuolto, jätealan ympäristövaikutusten arviointi, elinkaariarviot.
 • Särkkä Ella, +358 295 250 308
  E-mail: ella.sarkka@ym.fi
  Senior Officer for Legal Affairs
  Jätelainsäädännön valmistelu, kehittäminen ja toimeenpano
 • Tikkanen Sarianne, +358 295 250 042
  E-mail: sarianne.tikkanen@ym.fi
  Senior Specialist
  Kiertotalous, erityisesti EU-asiat.
 • Toikka Tuulia, +358 295 250 297
  E-mail: tuulia.toikka@ym.fi
  Ministerial Adviser
  Kansaiväliset kemikaaliasiat, kansallinen ja EU:n kemikaalilainsäädäntö.

© Copyright Environmental Administration |  Feedback