Sustainable Use of the Marine Areas

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:


 • Varjopuro Riku, +358 295 251 725
  E-mail: riku.varjopuro@syke.fi
  Head of Unit
  Vuorovaikutteiset menetelmät. Luonnonvarojen suojelun ja käytön politiikat ja käytännöt. Merten suojelun politiikat ja merialuesuunnittelu. Kalastuksen ja vesiviljelyn ympäristönäkökohdat.


 • Forsblom Louise, 
  E-mail: louise.forsblom@syke.fi
  Senior Research
 • Jernberg Susanna, 
  E-mail: susanna.jernberg@syke.fi
  Researcher
  Ekosysteemipalveluiden määrittäminen merellä, niiden linkitys meriluonnon monimuotoisuuteen ja huomioiminen päätöksentekoprosessissa. Ilmastonmuutostutkimus ekosysteemipalveluihin ja ravintoverkkoihin liittyen Bayes-menetelmien avulla. Kansainvälinen ympäristökasvatuksen kehittäminen.
 • Jokinen Ari-Pekka, +358 29 525 1373
  E-mail: ari-pekka.jokinen@syke.fi
  Researcher
 • Juva Katriina, 
  E-mail: katriina.juva@syke.fi
  Researcher
 • Kallio Niko, +358 295 251 186
  E-mail: niko.kallio@syke.fi
  Researcher
 • Karvinen Ville, +358 295 251 263
  E-mail: ville.karvinen@syke.fi
  Researcher
 • Kuismanen Lauri, +358 295 252 125
  E-mail: lauri.kuismanen@syke.fi
  Researcher
 • Nurmi Marco, +358 295 251 465
  E-mail: marco.nurmi@syke.fi
  Research Assistant
  Paikkatietoaineistojen kokoaminen ja siirtäminen kartalle
 • Piepponen Hanna, +358 40 182 3334
  E-mail: hanna.piepponen@syke.fi
  Researcher
  VELMUn mallinnus, kaukokartoitus ja karttatuotanto –osaprojektin vetäjä, meriluonnon kaukokartoitusmenetelmien kehitys, merikeskuksen paikkatietotuki
 • Takolander Antti, +358 295 251 206
  E-mail: antti.takolander@syke.fi
  Researcher
 • Vesikko Ljudmila, +358 295 251 737
  E-mail: ljudmila.vesikko@syke.fi
  Senior Coordinator
  Suomenlahti -vuosi 2014 -hanke, Suomenlahden suojelun kolmikantayhteistyö, Luoteis-Venäjän luonnonsuojeluhankkeet, suomalais-venäläinen rajavesikomissio.
 • Viitasalo Markku, +358 295 251 742
  E-mail: markku.viitasalo@syke.fi
  Research Professor
  Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMUn koordinaatio; biodiversiteetti, merten suojelu ja kestävä käyttö, ilmastonmuutos, kansalliset ja kansainväliset asiantuntijatehtävät
 • Viljanmaa Wilma, +358 40 704 5191, +358 29 525 1743
  E-mail: wilma.viljanmaa@syke.fi
  Senior Coordinator
  VELMU-koordinaatio, kansallinen ja kansainvälinen hankeyhteistyö
 • Virtanen Elina, +358 503 853 290, +358 295 251 055
  E-mail: elina.a.virtanen@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Meriluonnon suojelua ja kestävää käyttöä koskevat kansainväliset tutkimushankkeet ja niiden koordinaatio. Vedenalaista monimuotoisuutta kuvaavien spatiaalisten mallien kansallinen ja kansainvälinen kehitys ja kehitystyön koordinointi. VELMU-ohjelman mallinnus ja karttatuotanto. - Kansainvälisen vedenalaisen habitaattitietokannan kehitys (EMODnet). Spatiaaliset priorisointimenetelmät meriluonnonsuojelussa ja merialuesuunnittelussa. Kansallista merialuesuunnittelua tukevat työt. Kehitysyhteistyöhankkeet: merialuesuunnittelun kapasiteetin rakentaminen ja paikkatietokoulutus

© Copyright Environmental Administration |  Feedback