Marine Management

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Merentutkimuslaboratorio (Viikin kampus, EE-rakennus)
Address: Agnes Sjöbergin katu 2, Agnes Sjöbergin katu 2, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:


 • Fleming Vivi, +358 295 251 879
  E-mail: vivi.fleming@syke.fi
  Head of Unit
  Itämeren rehevöitymis- ja pitkäaikaismuutosten tutkimus. Itämeren suojeluun liittyvien sovellusten ja työkalujen tuottaminen. Meristrategiadirektiivin ja HELCOM Itämeren toimintasuunnitelman toimeenpanoa tukevat kansainväliset hankkeet.


 • Hoikkala Laura, 
  E-mail: laura.hoikkala@syke.fi
  Researcher
 • Jylhä-Vuorio Anni, 
  E-mail: anni.jylha-vuorio@syke.fi
  Researcher
 • Knuuttila Seppo, +358 295 251 286
  E-mail: seppo.knuuttila@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Itämeren kuormitusarviot ja rannikkovesien tilan seuranta, lähialueyhteistyö etenkin Pietarin alueen kuormituksen ja -tulosten laadun kehittämisessä, Suomenlahden lintukuolemien tutkimus
 • Korpinen Samuli, +358 40 661 8977, +358 29 525 1811
  E-mail: samuli.korpinen@syke.fi
  Research Manager
  Merenhoidon suunnittelun asiantuntijatyön koordinointi. Merenpohjan tilan ja seurantamenetelmien hankekoordinointi.
 • Kotilainen Pekka, +358 295 251 317
  E-mail: pekka.kotilainen@syke.fi
  Senior Researcher
  Itämereen maalta tulevan ravinne- ja raskasmetallikuormitustietokannan ylläpito ja kehittäminen, radiokatiivisten aineiden seuranta Itämeressä -tietokannan ylläpito ja kehittäminen
 • Laamanen Leena, 
  E-mail: leena.laamanen@syke.fi
  Researcher
 • Lai Tin-Yu, +358 295 252 167
  E-mail: tin-yu.lai@syke.fi
  Researcher
 • Nygård Henrik, +358 295 251 469
  E-mail: henrik.nygard@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Pohjaeliöstön seurannan koordinointi, seurantamenetelmien ja analytiikan kehitystyö, indikaattorikehitystyö MARMONI-hankkeessa, meristrategiadirektiivin toimeenpanon tuki
 • Näkki Pinja, 
  E-mail: pinja.nakki@syke.fi
  Researcher
 • Outinen Okko, +358 50 595 8382, +358 295 251 915
  E-mail: okko.outinen@syke.fi
  Researcher
  Itämeren melu-, vieraslaji- ja pohjaeläinseuranta.
 • Rantajärvi Eija, +358 295 251 542
  E-mail: eija.rantajarvi@syke.fi
  Coordinator
  Merikeskuksen ulkoisen viestinnän kehittäminen 1. Meren tilan ajankohtaisjulkaisun vetovastuu: ideointi, kehitys, koordinointi, toimitus 2. Tutkimustiedon monipuolinen yleistajuistaminen: websivut, opetusmateriaalit, julisteet, esitteet, erillisjulkaisut
 • Rissanen Jouko, +358 295 251 566
  E-mail: jouko.rissanen@syke.fi
  Project Manager
  Merikeskuksen tietojärjestelmien integrointi ja kehittäminen, pintavesien tilan tietojärjestelmät ja näytteenoton standardisointi
 • Räike Antti, +358 295 251 586
  E-mail: antti.raike@syke.fi
  Senior Researcher
  Jokien ainevirtaamat, Itämeren kuormitus, rannikon hajakuormitusseuranta
 • Setälä Outi, +358 295 251 635
  E-mail: outi.setala@syke.fi
  Leading Researcher
  Merenhoitoon, meren roskaantumisen seurantaan ja roskaantumiseen liittyvä tutkimus, kansalaishavainnoinnin kehittämistyö ja vieraslajityöt.
 • Suikkanen Sanna, +358 295 251 660
  E-mail: sanna.suikkanen@syke.fi
  Senior Research
  Kasviplanktonekologian, haitallisten leväkukintojen ja planktonyhteisön pitkäaikaismuutosten tutkimus. Meren makroroskien seurannan koordinointi.
 • Talvitie Julia, +358 29 525 1328
  E-mail: julia.talvitie@syke.fi
  Researcher
 • Tikkanen Tommi, +358 29 525 1214
  E-mail: tommi.tikkanen@syke.fi
  Researcher
 • Tirroniemi Jyri, +358 46 921 3838, +358 295 252 156
  E-mail: jyri.tirroniemi@syke.fi
  Researcher

© Copyright Environmental Administration |  Feedback