Functions of Ecosystems

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:


 • Mattsson Tuija, +358 295 251 418
  E-mail: tuija.mattsson
  Head of Unit
  Huuhtoutuminen boreaalisilta valuma-alueilta, metsätalouden vesistökuormitus


 • Akujärvi Anu, +358 295 251 061
  E-mail: anu.akujarvi
  Researcher
  Yassoo07-maaperän hiilimallin kehitystyö, maaekosysteemien hiilitaseiden ja ekosysteemipalveluiden laskenta.
 • Bergström Irina, +358 295 251 083
  E-mail: irina.bergstrom
  Senior Researcher
  Kasvihuonekaasuvuot järvien ranta-alueilla; ekosysteemimuutos, ekosysteemipalvelut ja sopeutuminen ilmastomuutokseen
 • Cano-Bernal Jose, 
  E-mail: jose.cano-bernal
  Researcher
 • Forsius Martin, +358 295 251 118
  E-mail: martin.forsius
  Research Professor
  Keskuksen tutkimustoiminnan kehittäminen. Hankkeiden johtaminen: Ilmastonmuutoksen ja laskeuman ekosysteemivaikutukset, ekosysteemipalvelujen arviointi ja mallintaminen. Keskuksen johtajan sijainen.
 • Heiskanen Marko, +358 29 525 2040
  E-mail: marko.heiskanen
  Researcher
 • Holmberg Maria, +358 295 251 181
  E-mail: maria.holmberg
  Senior Research Scientist
  Metsäisten alueiden hiili- ja typpitaseet, riippuvuus ilmastonmuutoksesta ja ilman epäpuhtauksista
 • Pekkonen Minna, +358 29 525 1779
  E-mail: minna.pekkonen
  Coordinator
  Tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu, painopisteenä yritysyhteistyöhankkeet. Biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin liittyvä viestintä. Sidosryhmäyhteistyö. Ekosysteemihotelli hankkeen koordinointi.
 • Rankinen Katri, +358 295 251 540
  E-mail: katri.rankinen
  Senior Research Scientist
  valuma-aluemallien soveltaminen ja kehittäminen, ravinteiden huuhtoutumismallit, ravinnetaseiden laskeminen maatalousmaassa
 • Sallantaus Tapani, +358 295 251 604
  E-mail: tapani.sallantaus
  Senior Researcher
  Soiden ennallistamisen ja soidensuojelun sekä uhanalaisiin sammaliin liittyvät asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
 • Vuorenmaa Jussi, +358 295 251 753
  E-mail: jussi.vuorenmaa
  Senior Research Scientist
  Ilmansaasteiden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten seuranta pintavesissä, laskeuman laadun seuranta, Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkoston (FinLTSER/LifeWatch-tutkimusinfrastruktuuri) koordinointiin liittyvät tehtävät.

© Copyright Environmental Administration |  Feedback