Species and Habitat Types

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:


 • Raunio Anne, +358 295 251 547
  E-mail: anne.raunio
  Head of Unit
  Luontotyyppien suojelu, luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi, luontodirektiivin luontotyypit


 • Heilala Tomi, +358 29 525 2181
  E-mail: tomi.heilala
  Researcher
 • Husa Jukka, +358 295 251 192
  E-mail: jukka.husa
  Senior Researcher
  Arvokkaat geologiset muodostumat, koordinointi, geologiset inventoinnit, kartoitusaineistot
 • Jukarainen Aili, +358 295 251 549
  E-mail: aili.jukarainen
  Researcher
  Lintudirektiiviin ja uhanalaisiin lintuihin liittyvät asiantuntijatehtävät. Lintuvesien kunnostukseen ja hoitoon liittyvät asiantuntijatehtävät.
 • Kokko Aira, +358 295 251 290
  E-mail: aira.kokko
  Senior Researcher
  Uhanalaiset ja luontodirektiivin luontotyypit, soiden luontoarvot
 • Kolu Suvi, +358 29 525 2207
  E-mail: suvi.kolu
  Researcher
 • Kontula Tytti, +358 295 251 294
  E-mail: tytti.kontula
  Senior Research Scientist
  Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi
 • Kotiranta Heikki, +358 295 251 318
  E-mail: heikki.kotiranta
  Senior Research Scientist
  Uhanalaiset sienet, lahottajasienten suojelu talousmetsissä
 • Könönen Katriina, 
  E-mail: katriina.kononen
  Researcher
 • Lehikoinen Aija, 
  E-mail: aija.lehikoinen
  Researcher
 • Liukko Ulla-Maija, +358 295 251 387
  E-mail: ulla-maija.liukko
  Senior Researcher
  Eliölajien suojelu, lajien uhanalaisuusarviointi, EU:n luontodirektiivin lajien raportointi ja seuranta, uhanalaiset nisäkkäät ja nilviäiset, biodiversiteettiseuranta.
 • Mannerkoski Ilpo, +358 295 251 402
  E-mail: ilpo.mannerkoski
  Visiting scientist
 • Mikkola-Roos Markku, +358 295 251 429
  E-mail: markku.mikkola-roos
  Senior Researcher
  Uhanalaiset linnut ja lintudirektiivin lajit, valtakunnallisesti tärkeiden kosteikkojen kunnostuksen, hoidon ja arvioinnin suunnittelu
 • Mäkelä Katariina, +358 295 251 443
  E-mail: katariina.makela
  Senior Researcher
  Uhanalaiset ja luontodirektiivin luontotyypit, luontodirektiivin kasvit
 • Rusanen Pekka, +358 295 251 580
  E-mail: pekka.rusanen
  Researcher
  Linnuston seurannat, merimetson kannankehitys ja vaikutukset luontoon, öljyyntyneiden lintujen hoito
 • Ryttäri Terhi, +358 295 251 585
  E-mail: terhi.ryttari
  Senior Researcher
  Lajien uhanalaisuuden arviointi, uhanalaiset kasvit, hoito ja seuranta, vieraat lajit / tulokaskasvit, merimetsot ja kasvillisuus, merenrantojen luontotyypit ja uhanalaisuus, harjumetsät ja paahdeympäristöt, Lenninsiipi -verkkolehti
 • Salo Pälvi, 
  E-mail: palvi.salo
  Researcher
 • Teeriaho Jari, +358 295 251 687
  E-mail: jari.teeriaho
  Researcher
  Arvokkaat geologiset muodostumat ja niiden biologiset inventoinnit, kartoitusaineistot
 • Tuominen Seppo, +358 295 251 706
  E-mail: seppo.tuominen
  Senior Researcher
  Luontotyyppien tilan seuranta ja raportointi, luontotyyppien paikkatietoaineistot
 • Uddström Annika, +358 295 251 715
  E-mail: annika.uddstrom
  Researcher
  Suomen lukkien ja valeskorpionien määritysopas, Suomen paras masemahanke- kilpailu

© Copyright Environmental Administration |  Feedback