Water Resources

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:


 • Uusikivi Jari, +358 295 251 718
  E-mail: jari.uusikivi
  Head of Unit
  Johtaa vesivarat-ryhmää, Hydrologisen seurannan kehittäminen, hydrologisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden vetäminen.


 • Hakala Jari, +358 295 251 139
  E-mail: jari.hakala
  Development Engineer
  Hydrologisten havaintoasemien korkeustieto, valvontakamerat, hydrologiset mittauslaitteet, hydrologiset toimintakäsikirjat ja järvirekisteri.
 • Kivinen Yrjö, +358 50 533 7778, +358 295 251 020
  E-mail: yrjo.kivinen
  Hydrologist
  Hydrologisten seurantojen laadunvarmennus: lumilinjat, vedenkorkeuden ja virtaaman seuranta.
 • Laitinen Harri, +358 295 251 347
  E-mail: harri.laitinen
  Development Engineer
  Hydrologiset tietojärjestelmät
 • Liekari Hannu, +358 295 251 375
  E-mail: hannu.liekari
  Coordinator
  Lumiaineistot, vesistöjen korkeusaineistot, syvänveden lämpöluotausaineistot
 • Muinonen Marianne, +358 295 251 433
  E-mail: marianne.muinonen
  Research Assistant
  pohjavesiaineistot, routa-aineistot, lumiaineistot, vesistöjen jääaineistot, havaitsijasopimukset, havaintopalkkiot
 • Nieminen Jyrki, +358 295 251 452
  E-mail: jyrki.nieminen
  Administrative Officer Inspector
  hydrologiset mittauslaitteet, mittausten automatisointi, mittauslaitteiden kalibrointi ja ylläpito
 • Orvomaa Mirjam, +358 295 251 484
  E-mail: mirjam.orvomaa
  Hydrogeologist
  pohjaveden pinnankorkeus- ja laatuseuranta, routaseuranta, pohjavesitietojärjestelmä (POVET) -pääkäyttäjä ja käyttäjätunnuksien hallinta, ilmastonmuutoksen vaikutus pohjaveteen, pohjavedenottamoiden suoja-alueet
 • Pulkkanen Merja, +358 504 666 642, +358 295 252 101
  E-mail: merja.pulkkanen
  Hydrologist
  Vesistöseurannan asiantuntija- ja tutkimustehtävät. Jäänpaksuuden, pintaveden lämpötilan ja virtaaman seurannan vastuutehtävät.
 • Sirviö Hannu, +358 295 251 649
  E-mail: hannu.sirvio
  Research Engineer
  Hydrologiset tietojärjestelmät
 • Sjöblom Heidi, +358 295 251 650
  E-mail: heidi.sjoblom
  Hydrologist
  vesistöjen vedenkorkeus, lumen vesiarvo, aluesadanta, haihdunta, hydrologinen tietopalvelu, vesitilannetiedottaminen
 • Soosalu Sami, +358 50 433 7924, +358 295 252 105
  E-mail: sami.soosalu
  Hydrologist
  Vedenkorkeuden mittalaitteiden kahdennukseen datan laadun automaattiseen valvontaan liittyvät tehtävät. Hydrologisen seurannan tehtävät.
 • Tammelin Mira, +358 29 525 2144
  E-mail: mira.tammelin
  Groundwater specialist
  Hydrogeologisten seurantojen laadunvarmistus
 • Taskinen Antti, +358 295 251 684
  E-mail: antti.taskinen
  Hydrologist
  Vesistöjen vedenlaadun mallintaminen ja ennustaminen, tilastolliset tutkimusmenetelmät
 • Uschanov Carita, +358 400 148 537, +358 29 525 1136
  E-mail: carita.uschanov
  Coordinator
  Hydrologisen seurannan tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen.

© Copyright Environmental Administration |  Feedback