Sustainable Use of Natural Resources

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Joensuu
Address: Yliopistokatu 7 (Natura-building), Yliopistokatu 7 (Natura-building),FI-80100 Joensuu, P.O.Box 111 Joensuu
Fax:


 • Soimakallio Sampo, +358 40 707 6891, +358 295 251 803
  E-mail: sampo.soimakallio
  Head of Unit
  Elinkaariarviointi, mallinnuksen kehittäminen, skenaarioanalyysit, ilmastovaikutukset, biotalous ja energiajärjestelmät


 • Heinonen Reija, +358 295 252 204
  E-mail: reija.heinonen
  Research assistant
  Osallistuminen maan laadun arviointiin, kenttämittauksiin ja näytteenottoon STN MULTA koetiloilla. Maanäytteiden laboratorioanalyysi. Tulosten käsittely ja raportointi.
 • Heinonen Tero, +358 29 525 2123
  E-mail: tero.heinonen
  Researcher
  Tutkia tavaroiden, palvelujen ja julk. hankintojen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, kestävän kiertotalouden ratkaisuja sekä kansalaisten ja kuntien hiilijalanjälkiä
 • Holma Anne, +358 295 251 180
  E-mail: anne.holma
  Researcher
  - Luonnon monimuotoisuus - Metsävarojen kestävä käyttö - Uusiutuva energia
 • Horn Susanna, +358 29 525 2124
  E-mail: susanna.horn
  Senior Research Scientist
  Tutkia tavaroiden, palvelujen ja julk. hankintojen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, kestävän kiertotalouden ratkaisuja sekä kansalaisten ja kuntien hiilijalanjälkiä
 • Johansson Annika, +358 504 701 788, +358 295 252 006
  E-mail: annika.johansson
  Researcher
 • Judl Jachym, +358 295 251 227
  E-mail: jachym.judl
  Researcher
  - Elinkaariarvioinnit ja sovellukset käytännössä - Liikenteen ja teknologioiden ympäristövaikutukset - Uudet liiketoimintamallit kiertotaloudessa ja niiden kestävyysarvioinnit
 • Karvonen Jaakko, +358 50 468 3796, +358 295 251 875
  E-mail: jaakko.karvonen
  Researcher
  - Metsäbiotalous - Kestävyyden arviointi - Päätösanalyysi
 • Kilpeläinen Antti, +358 295 251 280
  E-mail: antti.kilpelainen
  Senior Research Scientist
  - Metsäbiomassan tuotannon ja käytön ilmastovaikutukset - Elinkaariarvioinnit - Metsien hoito
 • Lahtinen Laura, +358 295 251 003
  E-mail: laura.lahtinen
  Trainee, University student
 • Lehtoranta Suvi, +358 295 251 362
  E-mail: suvi.lehtoranta
  Researcher
  Kiertotalouteen liittyvät kestävyys- ja elinkaaritarkastelut; elinkaarimallinnus, ravinnetehokkuus ja suljettu ravinteiden kierto, teolliset symbioosit
 • Mattila Tuomas, +358 295 251 415
  E-mail: tuomas.mattila
  Senior Research Scientist
  Ympäristövaikutusten matemaattinen mallinnus, elinkaariarviointi
 • Myllyviita Tanja, +358 295 251 872
  E-mail: tanja.myllyviita
  Senior Research Scientist
  Luonnonvarojen kestävä käyttö - Prosessien kestävyys- ja elinkaaritarkastelut - Monikriteerinen päätösanalyysi -
 • Niemi Jari, +358 295 251 004
  E-mail: jari.niemi
  Trainee, University student
 • Niemistö Johanna, +358 295 251 836
  E-mail: johanna.niemisto
  Senior Research Scientist
  - Teollisuuden prosessi- ja ympäristötekniikka (mm. erotusprosessit) - Bioenergian ja biokemikaalien valmistus - Prosessien kestävyyden arviointi (elinkaariarviointi)
 • Salmi Sanna, +358 295 252 161
  E-mail: sanna.salmi
  Trainee, University student
 • Sankelo Paula, +358 295 252 029
  E-mail: paula.sankelo
  Researcher
 • Savolainen Hannu, +358 50 464 2477, +358 295 251 839
  E-mail: hannu.savolainen
  Researcher
  Osallistuminen Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavaan EAKR- ”Vähähiilisyydestä kilpailuetua kunnille” -hankkeeseen.
 • Sederholm Camilla, +358 295 251 627
  E-mail: camilla.sederholm
  Senior Coordinator
  Pohjoismaisen HKP-työryhmän koordinaattori
 • Sironen Susanna, +358 295 251 648
  E-mail: susanna.sironen
  Senior Research Scientist
  - Tilastollinen mallintaminen, panos-tuotosanalyysi ja geoinformatiikka - Metsänarvioimistiede ja metsävarat - Monikriteerinen päätösanalyysi
 • Suikkanen Johanna, +358 50 466 5282, +358 295 251 845
  E-mail: johanna.suikkanen
  Researcher
  "Joutsenmerkki, kiertotalous ja ympäristöjalanjälki" hankkeen tutkija

© Copyright Environmental Administration |  Feedback