Sustainable Use of Natural Resources

Helsinki
Address: Latokartanonkaari 11, Latokartanonkaari 11, FI-00790 Helsinki, Helsinki
Fax:

Joensuu
Address: Yliopistokatu 6 B (Metla-building), Yliopistokatu 6 B (Metla-building), 80100 Joensuu, P.O.Box 111 Joensuu
Fax:

Oulu
Address: Paavo Havaksen tie 3, Paavo Havaksen tie 3, FI-90570 Oulu, P.O.Box 413 University of Oulu
Fax:


 • Soimakallio Sampo, +358 40 707 6891, +358 295 251 803
  E-mail: sampo.soimakallio@syke.fi
  Head of Unit
  Elinkaariarviointi, mallinnuksen kehittäminen, skenaarioanalyysit, ilmastovaikutukset, biotalous ja energiajärjestelmät


 • Girz Andrei, 
  E-mail: andrei.girz@syke.fi
  Trainee, University student
 • Heinonen Tero, +358 29 525 2123
  E-mail: tero.heinonen@syke.fi
  Researcher
  Tavaroiden, palveluiden ja julkisten hankintojen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset, kestävän kiertotalouden ratkaisut sekä kansalaisten ja kuntien hiilijalanjälki.
 • Holma Anne, +358 295 251 180
  E-mail: anne.holma@syke.fi
  Researcher
  - Luonnon monimuotoisuus - Metsävarojen kestävä käyttö - Uusiutuva energia
 • Horn Susanna, +358 29 525 2124
  E-mail: susanna.horn@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Tavaroiden, palveluiden ja julkisten hankintojen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset, kestävän kiertotalouden ratkaisut sekä kansalaisten ja kuntien hiilijalanjälki
 • Johansson Annika, +358 504 701 788, +358 295 252 006
  E-mail: annika.johansson@syke.fi
  Researcher
 • Judl Jachym, +358 295 251 227
  E-mail: jachym.judl@syke.fi
  Researcher
  - Elinkaariarvioinnit ja sovellukset käytännössä - Liikenteen ja teknologioiden ympäristövaikutukset - Uudet liiketoimintamallit kiertotaloudessa ja niiden kestävyysarvioinnit
 • Karvonen Jaakko, +358 50 468 3796, +358 295 251 875
  E-mail: jaakko.karvonen@syke.fi
  Researcher
  - Metsäbiotalous - Kestävyyden arviointi - Päätösanalyysi
 • Kilpeläinen Antti, +358 295 251 280
  E-mail: antti.kilpelainen@syke.fi
  Senior Research Scientist
  - Metsäbiomassan tuotannon ja käytön ilmastovaikutukset - Elinkaariarvioinnit - Metsien hoito
 • Lehtoranta Suvi, +358 295 251 362
  E-mail: suvi.lehtoranta@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Kiertotalouteen liittyvät kestävyys- ja elinkaaritarkastelut; elinkaarimallinnus, ravinnetehokkuus ja suljettu ravinteiden kierto, teolliset symbioosit
 • Mattila Tuomas, +358 295 251 415
  E-mail: tuomas.mattila@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Ympäristövaikutusten matemaattinen mallinnus, elinkaariarviointi
 • Meriläinen Teemu, +358 295 252 034
  E-mail: teemu.merilainen@syke.fi
  Researcher
  Kansantalouden eri sektoreiden ympäristö-, talous- ja työllisyysvaikutuksien mallintaminen, etenkin ympäristölaajennetulla panos-tuotosmallilla
 • Myllyviita Tanja, +358 295 251 872
  E-mail: tanja.myllyviita@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Luonnonvarojen kestävä käyttö - Prosessien kestävyys- ja elinkaaritarkastelut - Monikriteerinen päätösanalyysi -
 • Mölsä Kiia, +358 50 439 8251, +358 29 525 1076
  E-mail: kiia.molsa@syke.fi
  Researcher
  Tuotteiden ja palveluiden elinkaaristen päästö-, jäte- ja luonnonvaratietojen keruu, käsittely ja niiden pohjalta tehtävien ympäristövaikutuksien arviointi sekä tulosten raportointi ja esittely.
 • Niemi Jari, +358 295 251 004
  E-mail: jari.niemi@syke.fi
  Researcher
 • Niemistö Johanna, +358 295 251 835
  E-mail: johanna.niemisto@syke.fi
  Senior Research Scientist
  - Teollisuuden prosessi- ja ympäristötekniikka (mm. erotusprosessit) - Bioenergian ja biokemikaalien valmistus - Prosessien kestävyyden arviointi (elinkaariarviointi)
 • Salo Marja, +358 505 951 825, +358 295 251 131
  E-mail: marja.salo@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Kulutuksen ilmastovaikutuksiin liittyvät tutkimustehtävät, erityisesti ilmastodieettilaskurin edelleen kehittäminen ja sen käyttäminen kotitalouksiin suuntautuvan ilmastotyön ja käyttäjälähtöisten innovaatioiden edistämisen välineenä.
 • Savolainen Hannu, +358 50 464 2477, +358 295 251 839
  E-mail: hannu.savolainen@syke.fi
  Researcher
  ympäristölaajennetut talousmallit, panos-tuotosmallinnus, yleisen tasapainon mallinnus, materiaalivirrat, kiertotalous, ilmastovaikutukset
 • Sironen Susanna, +358 295 251 648
  E-mail: susanna.sironen@syke.fi
  Senior Research Scientist
  - Tilastollinen mallintaminen, panos-tuotosanalyysi ja geoinformatiikka - Metsänarvioimistiede ja metsävarat - Monikriteerinen päätösanalyysi
 • Springare Saana, +358 50 433 4761, +358 295 251 259
  E-mail: saana.springare@syke.fi
  Trainee, University student
 • Suikkanen Johanna, +358 50 466 5282, +358 295 251 845
  E-mail: johanna.suikkanen@syke.fi
  Senior Research Scientist
  Tuotteiden ympäristöjalanjälki, ympäristömerkinnät

© Copyright Environmental Administration |  Feedback