Personsökning inom Finlands miljöcentral

I den vänstra menyn kan du söka kontaktinformation för personalen avdelnings- och enhetsvis.

Du kan också använda fliken"Sökning" och söka en person på basis av förnamn, efternamn, titel, uppgifter eller ämnesord. Välj Finlands miljöcentral som ämbetsverk.

Kontaktinformation till ämbetsverkens kontor

I personsökningstjänsten finns endast personuppgifter. Den allmänna kontaktinformationen till ämbetsverkens kontor, växel- och servicenummer, registratorskontor och faktureringsadress finns:

   >Kontaktinformation


© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons