Personsökning inom statens miljöförvaltning

I tjänsten kan du söka kontaktinformation för personal inom statens miljöförvaltning eller söka personer som sköter vissa ärenden.

Med fliken "Personalen avdelnings- och enhetsvis" kan du bläddra bland ämbetsverkens personer.

Med fliken "Sökning" kan du söka en person på basis av förnamn, efternamn, titel, uppgifter eller ämnesord.

Kontaktinformation till ämbetsverkens kontor

I personsökningstjänsten finns endast personuppgifter. Den allmänna kontaktinformationen till ämbetsverkens kontor, växel- och servicenummer, registratorskontor och faktureringsadress finns:

   >Kontaktinformation


© Copyright Statens miljöförvaltning |  Ge respons